CÁNH TẢ VS CÁNH HỮU HOẠT ĐỘNG NGOÀI ĐỜI

[CÁNH TẢ VS CÁNH HỮU HOẠT ĐỘNG NGOÀI ĐỜI] Nếu theo dõi các cuộc tranh luận online về quan điểm chính trị thì chúng ta sẽ nghĩ phải nó như trắng và đen, một bên thua và một bên thắng. Phía cánh Tả thì coi người bên Hữu là những kẻ ích kỷ. Ngược lại, cánh Hữu thì coi những bạn Tả là những kẻ lưu manh.

Bên ngoài không giống vậy chút nào.

  1. Cả Tả và Hữu đều cùng tồn tại. Nó như ban ngày và đêm dù hai bên không thích nhau.
  2. Ai cũng cho là mình đúng và bên kia sai.
  3. Người nào cũng nghĩ rằng mình cao thượng còn đối thủ là đạo đức giả.
  4. Bên nào cũng muốn tiêu diệt bên kia.

Cánh Tả và Hữu trước đây không được dùng để miêu tả lập trường chính trị vì hai phe đều đưa ra những chính sác na ná nhau. Thực tế thì cả hai hoạt động như sau:

1. Cánh tả đề xuất A, ví dụ như chương trình y tế.

2. Cánh hữu phản đối A, muốn tư nhân hoá.

3. Cả hai bên gây lộn.

4. Cuối cùng hai bên đàm phán và đồng ý với cả hai ý tưởng.

5. Kết quả là y tế công có thêm kinh phí và y tế tư nhân được mở rộng. Cả hai bên đều vui.

Cho nên ngoài đời không có phe nào nắm tuyệt đối. Gần như không bao giờ. Đừng quá tập trung vào ‘Cánh Tả’ hay ‘Cánh Hữu’ mà hãy nhìn vào chính sách. Coi nó là giải pháp cho vấn đề chung. Cãi lộn và đả kích qua ‘tên gọi Tả Hữu’ rất vô nghĩa vì nó khiến bạn không tập trung vô vấn đề.

Hai bên hãy coi nhau là quan điểm. Muốn chiến thắng thì phải đưa ra giải pháp để lôi kéo người bên kia qua phe mình chứ không phải chửi.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

left-right