POPULATION, GROWTH AND WEALTH – DÂN SỐ, TĂNG TRƯỞNG VÀ THỊNH VƯỢNG

[POPULATION, GROWTH AND WEALTH – DÂN SỐ, TĂNG TRƯỞNG VÀ THỊNH VƯỢNG] Dân số có quyết định sự thịnh vượng của một quốc gia không? Nếu bạn cho là có thì bạn cũng đúng, nhưng nếu nghĩ rằng không thì cũng không sai. Xoay quanh những cuộc tranh luận về dân số đã khiến không ít người hiểu sai cho nên dẫn đến những định hướng hoàn toàn phi lý.

Dân số rất quan trọng đối với một đất nước nhưng không phải là tất cả. Vì nếu chỉ cần tăng dân số thật nhiều thì Ấn Độ và Trung Quốc đã có năng suất cao nhất thế giới và Tây Phương phải là những nơi nghèo đói. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Dân số không còn là yếu tố chính nữa, mà là chất xám.

NGÀY XƯA, THỜI NÔNG NGHIỆP VÀ XÂM CHIẾM –  Tôi hiểu vì sao nhiều bạn lại cho rằng dân số quan trọng và phải tăng càng nhiều càng tốt. Họ rất đúng nhưng chỉ với thời nông nghiệp và xâm chiếm thôi. Đó là vì ngày xưa con người chủ yếu làm nông, cho nên cần thật nhiều nông dân. Các nền văn minh làm giàu bằng cách xâm chiếm cho nên cần thật nhiều binh lính. Phụ nữ bất bình quyền nên họ chỉ có nhiệm vụ sinh đẻ.

Cho nên con người đẻ và đẻ vì đó là cách sinh tồn duy nhất. Ai có nhiều người làm thì càng nhiều năng suất. Quân đội nào có nhiều binh lính thì sẽ nắm lợi thế. Đó là cách nhân loại phát triển, dựa trên cơ bắp và lao động. Nhưng thời đó họ sống trong môi trường rất tệ. Ngay cả những vua chúa còn không có chất lượng sống bằng một người bình thường bây giờ.

NGÀY NAY, THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP – Khác với những con người sống trong thời đồ đá hoặc trung cổ, xã hội hiện đại được vận hành bởi những máy móc. Nền kinh tế nông nghiệp năm xưa đã lùi lại nhường chỗ cho nền công nghiệp. Một cái máy hiện đại có thể thay thế một ngàn người.

Vì có công nghệ thay thế nên dân số không còn quan trọng nữa. Nền kinh tế hiện tại dựa trên chất xám và sự sáng tạo, nên chất lượng sống được đề cao hơn. Phụ nữ được coi trọng và bình quyền cho nên họ tham gia vào thị trường lao động cho nên dành ít thời gian làm mẹ hơn.

VẬY TỐT HAY XẤU – Nhưng nếu vậy thì đó là một điều tốt hay xấu? Dân số vẫn quan trọng, đúng, nhưng chỉ là yếu tố phụ. Cái ưu tiên hàng đầu là chất lượng và chất xám. Có nhiều không đồng nghĩa với phát triển và có ít không đồng nghĩa với thụt lùi. Hãy nhìn những nước có dân số đông nhất xem, trong top 10 thì chỉ có Mỹ là thịnh vượng.

Không phải dân số không còn quan trọng nữa, mà nó phải đi kèm với môi trường sống. Một nghìn đứa trẻ sinh ra trong nghèo đói không bằng một trăm đứa sinh ra trong môi trường trong sạch. Một cá nhân được giáo dục đầy đủ và có kiến thức luôn có giá trị hơn một trăm cá nhân không được đào tạo. Vì giá trị cơ cơ bắp là cố định còn sáng tạo là vô tận.

LÀM SAO ĐỂ PHÁT TRIÊN ĐẤT NƯỚC – Sự nhầm tưởng rằng dân số sẽ phát triển đất nước đã khiến không ít bạn có suy nghĩ sai lầm. Một đất nước giàu có hay không không phải vì dân số, mà là cơ chế và môi trường. Một nền kinh tế phát triển hay không không phụ thuộc vào số lượng người, mà là thị trường đó có mở rộng và cạnh tranh hay không.

Đừng kêu gọi tăng dân số khi không có cơ chế, vì đó là thiếu hiểu biết. Đừng hiểu sai về dân số và đánh đồng với phát triển, vì chỉ là ngộ nhận. Cũng đừng kêu gọi phụ nữ đẻ vô điều kiện, vì đó là tư duy lạc hậu của một cá nhân mắc kẹt trong thời tiền công nghiệp.

Dân số không phải là yếu tố quyết định, chỉ môi trường sạch và cơ chế cạnh tranh mới có thể làm đất nước giàu mạnh.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

pop