VIỆT NAM PHÁT TRIỂN RA SAO SAU 40 NĂM

[VIỆT NAM PHÁT TRIỂN RA SAO SAU 40 NĂM] Cái nguỵ biện “Việt Nam mới thoát khỏi chiến tranh cho nên chưa phát triển” thường được dùng để bao che cho cái nghèo của đất nước. Vậy sau 40 năm thì có thể làm được gì?

So sánh với nước khác cho dễ hình dung.

  1. Hàn Quốc: GDP/đầu người năm 1975 là $615, năm 2018 là $31,000. Tăng trưởng 50 lần.
  2. Thái Lan: GDP/đầu người năm 1975 là $315, năm 2018 là $7,600. Tăng trưởng 21 lần.
  3. Đài Loan: GDP/đầu người năm 1975 là $900, năm 2018 là $25,000. Tăng trưởng 27 lần.
  4. CHXHCN Việt Nam: GDP/đầu người năm 1975 là $200, năm 2018 là $2,500. Tăng trưởng 12.5 lần.

Rõ ràng sau 40 năm các nước khác đã vượt mặt Việt Nam về nhiều mặt. Riêng quy mô kinh tế thôi thì đã gấp ít nhất chục lần. Cho nên nguỵ biện “Mới thoát khỏi chiến tranh” nó không thể giải thích được sự thua kém của đất nước. Vấn đề nằm ở nhà quản lý chứ không phải chiến tranh.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vietnam-grrowth