HỌC ĐẠI HỌC – CHỌN NGÀNH GÌ

[HỌC ĐẠI HỌC – CHỌN NGÀNH GÌ] Nếu đã bỏ tiền và thời gian học Đại Học thì đừng học cho có để rồi lãng phí tuổi trẻ và công sức. Đại Học bây giờ không có nhiều ý nghĩa như trước đây khi ngày càng nhiều cơ sở tư nhân được thành lập. Tấm bằng Đại Học cũng không còn quý giá nhiều khi nạn lạm phát sinh viên ngày càng nhiều. Đi đâu cũng thấy cử nhân nhưng trình độ thì không có.

Công việc nào cũng cao quý nhưng không phải bằng Đại Học nào cũng được đánh giá như nhau. Doanh nghiệp phân biệt rất rõ ngành nghề bạn học vì nó ít nhiều nói lên khả năng và trình độ của bạn. Tôi xin chia ra thành 4 loại, lưu ý là không liệt kê tất cả:

  1. Quý giá nhất – Đây là những ngành rất khó học vì cần trình độ cao. Bất cứ ai nắm trong tay bằng cấp này đều được quý trọng và săn đón. Đó là: bác sĩ, nha khoa, khoa học, toán lý hoá sinh, nông nghiệp, kỹ sư, thống kê, dữ liệu.
  2. Thực dụng nhất – Đây là những ngành đi đâu cũng cần, hơi khó tiếp thu nhưng vẫn quý về giá trị. Đó là: kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, logistics, vận tải, luật, ngoại ngữ và sư phạm giáo dục. Bạn có thể dễ dàng tìm việc.
  3. Phát triển nhất – Đây là những ngành đang gia tăng đột biến về nhu cầu và việc làm. Đó là: IT/công nghệ thông tin, thiết kế đồ hoạ, phát triển nội dung, công nghiệp sáng tạo,. marketing, truyền thông và KOL. Để theo đuổi thì bạn cần đam mê và không ngừng học hỏi. Không có trường lớp nào có thể dạy bạn mà tự tìm hiểu là chính.
  4. Vô dụng nhất – Đây là những ngành không có tính thực dụng và doanh nghiệp không đánh giá cao. Đa số học ra thất nghiệp hoặc trưng tấm bằng. Đó là: quản trị kinh doanh (nó quá chung chung và mơ hồ, nhiều người học quá, lý thuyết xuông là chính), chính trị học, xã hội học, lịch sử, nghiên cứu ngoại giao, quan hệ quốc tế và Marx-Lenin.

Đây chỉ là ý kiến theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi. Không phải ngành nào cũng quý và không bằng cấp nào cũng được coi trọng. Hãy học đại học vì cần và thực dụng. Nếu không biết mình thích gì thì hãy tìm hiểu. Nếu đã bỏ công và thời gian thì hãy chọn những thứ đáng học. Đừng theo đuổi chỉ vì tấm bằng hay học những ngành vô dụng rồi hỏi tại sao mình thất nghiệp.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

uni