ĐẠI HỌC NÊN DẠY BẰNG TIẾNG ANH

[ĐẠI HỌC NÊN DẠY BẰNG TIẾNG ANH] Hôm bữa tôi mới nói chuyện với anh giảng viên môn công nghệ. Đôi bên đều đồng ý rằng nên dạy bằng Tiếng Anh cho những ngành khối kinh tế, công nghệ, khoa học và kỹ thuật. Nó sẽ tiết kiệm thời gian nghiên cứu, rút ngắn thời gian đào tạo và kết nối sinh viên Việt Nam với toàn cầu.

Khi tôi hỏi những bạn khác đang học ở các nước phi-Anglo thì họ đều đồng ý. Ví dụ như Hàn Quốc bây giờ đã áp dụng song ngữ trong môi trường đại học. Những nước tiên tiến như Pháp và Đức cũng không phải ngoại lệ, họ giữ nguyên chương trình và thuật ngữ bằng Tiếng Anh nhưng thầy cô đôi lúc nói chuyện bằng tiếng quốc gia.

Hiện tại đa số đại học Việt Nam thì đem nguyên chương trình rồi giảng dạy bằng Tiếng Việt và mọi vấn đề bắt đầu.

  1. Những từ chuyên môn và thuật ngữ chuyên ngành khi chuyển sang tiếng Việt nghe rất vô nghĩa.
  2. Nó làm cho người học trở nên nhức đầu.
  3. Khi phải Google tài liệu và thông tin thì trở thành vấn đề rối loạn từ ngữ.
  4. Khi viết báo cáo hay nghiên cứu thì không thể kết nối với thế giới. Bạn có thể có bài luận tiêu biểu nhưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có ai đọc.
  5. Nó giới hạn sức cạnh tranh của thị trường giáo dục trong nước.

Dạy bằng Tiếng Anh không có nghĩa là mọi người không nói tiếng Việt, họ có thể dùng bất cứ ngôn ngữ gì. Nhưng những từ chuyên môn và thuật ngữ phải tuyệt đối phải được giữ nguyên Tiếng Anh. Ví dụ:

  1. Quantitative Easing (Nới lỏng định lượng). Chỉ nên dịch một lần và giữ nguyên thuật ngữ sau đó.
  2. Variable (Biến trong lập trình), Function (Hàm trong lập trình). Hãy gọi là var hoặc function, đừng có nói đi nói lại ‘biến’ và ‘hàm.’

Một trong những ngộ nhận nhiều người có là nếu dạy bằng Tiếng Anh thì giảng viên hay học viên phải cần giỏi ngoại ngữ. Có thể nhưng không cần, chỉ cần trình độ cơ bản. Họ vẫn có thể nói chuyện và thảo luận bằng bất kỳ ngôn ngữ gì. Chỉ cần giữ nguyên bản gốc của chương trình và thuật ngữ thì bất cứ sinh viên nào trên thế giới cũng có thể tham gia.

Có phải ngẫu nhiên những sinh viên trường Ngoại Thương, RMIT, FPT hay du học sinh được đánh giá cao hơn? Vì họ giỏi hơn? Theo kinh nghiệm của tôi thì không. Lợi thế của họ là không bị rối loạn từ ngữ và ngôn ngữ khi học tập. Họ không phải là những dịch giả hay thuyết trình chuyên nghiệp, mà chỉ là những người được kết nối với kho tàng kiến thức thế giới.

Đó là tại sao các ngành khoa học, công nghệ, kinh tế và kỹ thuật nên giảng bằng Tiếng Anh, vì nó sẽ kết nối sinh viên với toàn cầu.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

english