QUY HOẠCH KÉM TẠI AI – VÌ QUAN HAY DÂN NGU

[QUY HOẠCH KÉM TẠI AI – VÌ QUAN HAY DÂN NGU] Mình rất ghét khi chính phủ đổ lỗi cho dân, trong vấn đề quy hoạch cũng vậy. Việc cho rằng dân ngu, xây dựng lấn chiếm hay thiếu ý thức là cách để chối bỏ trách nhiệm quản lý kém của mình. Nếu nhìn cách quy hoạch cách đây 100 năm lúc chính quyền hiện tại chưa tồn tại thì sẽ thấy dân Việt không thua kém ai. Theo tìm hiểu thì nhiều làng quê ngoài Bắc như trong hình được hình thành và quy hoạch trong thời Pháp thuộc. Nhìn kiểu bàn cờ là thấy sự khác biệt so với cách quy hoạch lộn xộn của các đô thị Việt Nam hiện này.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

urban