CÁNH TẢ ,CÁNH HỮU VÀ CH*CH

[CÁNH TẢ ,CÁNH HỮU VÀ CH*CH] Có một phong trào gần đây làm tôi rất mắc cười. Đó là vài bạn trẻ mạo danh Cánh Hữu để truyền giảng về ”Ch*ch, CC và Cái Lồng.” Nó rất nhảm vì lý do sau: Quan hệ tình d*c là vấn đề riêng tư cá nhân. Nó chẳng liên quan gì tới Tả hay Hữu.

Khái niệm Cánh Tả (Left Wing) và Cánh Hữu (Right Wing) chỉ có ý nghĩa khi tranh luận về những thứ mang tính chất vĩ mô về chính sách quốc gia, như: kinh tế, đối ngoại, giao thương, quân sự, ngân sách, nhập cư, giáo dục, y tế, an ninh mạng, tự do ngôn luận, quyền riêng tư, di dân, tỵ nạn, truyền thông, báo chí, hình sự, môi trường, quyền hạn hay thuế.
Bởi vì sao? Vì mỗi bên đều có lập trường, quan niệm và chính sách riêng. Ví dụ về thuế: cánh Tả muốn tăng thuế để gia tăng phúc lợi, còn cánh Hữu thì muốn giới hạn thuế để người dân tự quyết định cách tiêu tiền. Hay như về y tế: cánh Tả muốn chính phủ điều hành, còn cánh Hữu muốn khối tư nhân nắm vai trò chính còn chính phủ nắm vai trò phụ hoặc cả hai cùng điều hành. Hai bên không bao giờ đồng ý vì quá khác nhau cho nên người ta sử dụng Tả Hữu để phân biệt.
Còn những thứ thuộc về đời sống và lựa chọn cá nhân là sở thích riêng của mỗi người. Như tôi thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng, người kia lại thích trà. Giờ không lẽ áp dụng nguyên lý Tả Hữu để nói: ”Người Cánh Tả thì hay uống cà phê còn người Cánh Hữu thì thích uống trà.” Liên quan gì tới nhau? Lố bịch.
Cho nên lần sau bạn thấy ai đó sử dụng Tả Hữu hay mạo danh Cánh Hữu để nói về những thứ không liên quan gì nên cười, bởi vì nó chẳng liên quan gì nhau cả. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu họ nói gì luôn.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

conservatism