NAM NỮ BÌNH QUYỀN NHƯNG KHÔNG BÌNH ĐẲNG

[NAM NỮ BÌNH QUYỀN NHƯNG KHÔNG BÌNH ĐẲNG] Hôm qua ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3, dạo quanh Facebook và các bài viết về Nam Nữ Bình Đẳng khiến tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Các bạn trai thì hô hào những câu đại khái như: ”Con gái kêu gọi bình đẳng giới tính nhưng khi đi ăn thì bắt con trai trả tiền,” ”Đàn ông phải đi làm còn người vợ thì ở nhà,” và ”Giới tính nào cũng có sự cực khổ riêng.”

Những điều đó không sai nhưng tôi nghĩ các bạn nam đang ngộ nhận hoặc nhầm lẫn giữa Bình Đẳng và Bình Quyền rồi. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Con gái yêu cầu và nhân loại hướng đến việc xây dựng Bình Quyền chứ không yêu cầu Bình Đẳng. Vì hiểu sai nên nhiều bạn trai luôn nói lệch và có quan điểm phiến diện về vai trò của Nam và Nữ.
1. Tạo Hóa sinh ra con trai là phái mạnh còn con gái là phái yếu. Con trai có cơ thể khỏe mạnh tự nhiên còn con gái thì luôn yếu mềm, đó là nền tảng trời cho và không có gì có thể thay đổi được.
2. Con trai sống khỏe mạnh từ ngày này sang ngày khác. Nhưng con gái thì phải chịu 2-3 ngày bệnh nữ mỗi tháng.
3. Con trai không có chức năng sinh đẻ. Còn con gái thì phải gánh trách nhiệm mang nặng đẻ đau 9 tháng. Xã hội sẽ ngừng phát triển và nhân loại sẽ ngừng tồn tại nếu không có sự hy sinh này của phái nữ.
Vì lẽ đó nên sẽ không bao giờ có sự Bình Đẳng giữa nam và nữ, vì về cơ bản hai giới tính sinh ra đã khác nhau. Điều con gái và xã hội muốn chính là sự Bình Quyền. Có nghĩa là:
1. Nam và Nữ được cư xử như nhau trước pháp luật.
2. Con trai hay gái đều đáng quý như nhau.
3. Gái hay trai đều có cơ hội nghề nghiệp và học vấn như nhau. Đương nhiên luôn có sự phân biệt. Ví dụ như con gái không thể nào làm binh lính ở mặt trận được vì có thể họ yếu hơn. Trách nhiệm nguy hiểm đó phải thuộc về phái mạnh.
Cho nên các bạn con trai Việt Nam hãy bỏ cái thói ganh đua với con gái đi. Chừng nào các bạn phải chịu bệnh nữ mỗi tháng và chịu mang nặng đẻ đau thì hãy nói tiếp. Đừng bao giờ ngụy biện rằng Nam Nữ như nhau nên con trai thế nào thì con gái phải vậy.
Là phái mạnh thì hãy làm những việc nặng và nguy hiểm. Cơ thể cường tráng thì hãy dùng để xây dựng xã hội và bảo vệ phái yếu. Không mang nặng đẻ đau thì hãy đi làm kiếm tiền để thay mặt phái nữ khi họ mang thai. Chỉ có những thằng đàn bà mới ăn thua đủ với phụ nữ.
Là con trai đàn ông thì hãy sống cho đúng nghĩa và chức năng của mình. Chỉ như vậy thì xã hội mới phát triển. Đúng không các anh? Nam Nữ Bình Quyền nhưng không Bình Đẳng.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

female-male