CHẾT

CHẾT – Sống ở xứ này, bạn có thể chết bất cứ lúc nào vì những lý do hết sức lãng nhách. Vượt đèn đỏ chết, dừng đèn đỏ cũng chết. Đi ăn thì chết chậm vì đồ hóa chất, còn nhịn ăn thì cũng chết. Ở nhà chết, ra ngoài đường cũng chết. Ngồi quán chết, ngồi vỉa hè thần chết cũng không tha. Thời chiến chết, thời bình cũng không yên ổn. Ở xứ này làm gì cũng chết. Thôi xuất ngoại, hết chết. PS: hình mượn ý tưởng trên mạng.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

49653940-1491846817615494-9220216021871230976-n