SCHOOL VOUCHER – THẺ CHỌN TRƯỜNG, GIẢI PHÁP CÁNH HỮU CHO GIÁO DỤC

[SCHOOL VOUCHER – THẺ CHỌN TRƯỜNG, GIẢI PHÁP CÁNH HỮU CHO GIÁO DỤC] Khi nói về giáo dục, nhất là ở cấp tiểu học và trung học, thì cả hai phía chính trị Tả Hữu đều đồng ý rằng nó nên được trợ cấp hoặc miễn phí. Vì những lý do như sau:

1. Nó tạo công bằng cơ hội. Dù bạn là con nhà nghèo hay giàu, bạn vẫn có thể đến trường. Mọi người không có kết quả như nhau nhưng có thể bắt đầu như nhau.
2. Giáo dục là một trong những cách xóa đói giảm nghèo hiệu quả nhất.
3. Trẻ em là tương lai nên cần phải được bảo vệ.

Nhưng phe Cánh Hữu bất đồng với Cánh Tả về phương pháp và mô hình quản lý. Hiện tại hầu hết các hệ thống giáo dục đều theo mô hình tập trung. Tức tiền được chuyển từ cấp chính quyền quốc gia và tiểu bang xuống từng khu vực cho địa phương quản lý. Vấn đề với mô hình đó là:

1. Nó tạo ra một cỗ máy hành chính rườm rà.
2. Nó tạo ra lợi ích nhóm và khiến giáo viên thụ động.
3. Nó không tạo ra sự cạnh tranh.

Vậy giải pháp Cánh Hữu đưa ra là gì? Đó chính là School Voucher, mô hình Thẻ Chọn Trường. Khởi đầu là ý tưởng của Milton Friedman và sau đó được lan rộng trong giới Cánh Hữu như một giải pháp tối ưu của thị trường và chính phủ. School Voucher hoạt động như sau:

1. Mỗi học sinh sẽ được cấp một thẻ giáo dục trị giá (ví dụ) 10 tr VND/năm.
2. Họ có thể dùng để đi học ở bất cứ trường gì. Dù đó là công, tư nhân hay độc lập.
3. Họ dùng thẻ đó để trả học phí. Nếu học phí cao hơn thì họ trả thêm.
4. Đồng tiền đi từ học sinh tới nhà trường chứ không thông qua người quản lý. Học sinh và cha mẹ là khách hàng lựa chọn trường. Nhà trường phải cạnh tranh để tồn tại.

Hiện tại nhiều khu vực ở các bang thiên Cộng Hòa đã áp dụng khá thành công. Vì ưu điểm của nó là:

1. Nó thiết lập mức sàn cho học sinh, bất kể nghèo hay giàu vẫn có thể đến trường.
2. Nó giảm gánh nặng hành chính cho chính quyền và hạn chế lợi ích nhóm.
3. Nó tạo sự cạnh tranh trong cấp quản lý, điều hành và cung cấp giáo dục.
4. Nó tạo doanh thu cho các trường giáo dục độc lập.

School Voucher không hoàn hảo nhưng là giải pháp tối ưu nhất. Chỉ khi nào học sinh và phụ huynh có quyền chọn trường thì giáo dục mới được thúc đẩy.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

SCHOOL VOUCHER – THẺ CHỌN TRƯỜNG, GIẢI PHÁP CÁNH HỮU CHO GIÁO DỤC was originally published on Cafe Ku Búa