NHẬN XÉT VỀ DÂN VIỆT

NHẬN XÉT VỀ DÂN VIỆT – Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Bạn nào bất đồng thì tôi sẽ lắng nghe. Là một người đã đi làm ở trong và ngoài nước, tiếp xúc với đủ thành phần, chơi chung với phản động và người thường, sau đây là nhận xét của tôi về dân Việt Nam.

1. Người Việt chỉ giỏi làm việc cá nhân, còn làm việc nhóm thì trước sau gì cũng nát. Sự thật, bạn thử chứng minh tôi sai đi.
2. Người Việt khôn ở mấy việc nhỏ, còn những việc lớn cần tầm nhìn và chiến lược thì không làm được.
3. Người Việt ít khi nào tin tưởng ai. Vì thế nên làm gì cũng soi mói rồi kết quả là hỏng cả nỗ lực.
4. Người Việt rất GATO cho nên trong tập thể mà có người suy nghĩ khác thì cả đám sẽ tìm cách kéo xuống. Cho nên ít khi nào có sự đột phá.
5. Người Việt copy thì giỏi còn sáng tạo thì không.
6. Người Việt đa số chạy theo xu hướng chứ ít khi nào suy nghĩ độc lập.
7. Người Việt nói thì rất nhiều, còn lúc thực hiện chỉ vài cá nhân, còn cả đám còn lại đứng nhìn.
8. Người Việt đa số chỉ đọc vài bài báo hoặc tiêu đề chứ không tìm hiểu sâu. Đa số ít học sách, tài liệu. Cho nên ít khi nào có sự tranh luận đa chiều.
9. Người Việt đoàn kết ở ngoài nhưng bên trong luôn tìm cách phá hoại nỗ lực, nếu mình không được lợi.
10. Người Việt sau khi đọc bài này sẽ cười, có thể là chửi người viết, nhưng không thể chối bỏ 9 điều trên.

Còn nữa, mà bây giờ nói nhiêu đó thôi. Nhấn mạnh là đa số nha chứ không phải tất cả, riêng tôi thì có những người bạn tuyệt vời ở bên mình.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

NHẬN XÉT VỀ DÂN VIỆT was originally published on Cafe Ku Búa