VOLUME – KHỐI LƯỢNG CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG

[VOLUME – KHỐI LƯỢNG CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG] Bạn có nên để ý tới khối lượng khi phân tích không? Tôi cho là không, vì những lý do sau.

1. Khối Lượng không có ý nghĩa gì cho lắm, nó chỉ cho thấy số lượng cổ phiếu được trao đổi nhau, nó chẳng nói lên điều gì. Ví dụ, ngày kia 1000 cổ phiếu được giao dịch ở mức giá $132. Rồi ngày hôm nọ, 300 cổ phiếu đó được giao dịch ở giá $132 và 500 được giao dịch ở mức giá $133. Khối lượng của ngày 2 ít hơn nhưng có ý nghĩa hơn vì ở mức giá khác nhau. Vậy lấy khối lượng lơn hay ít hơn ở đây đâu có nghĩa gì.
2. Nếu cổ phiếu biến động và có đủ khối lượng để trở nên biến động, nó sẽ được phản ánh trong giá cả. Khi bạn nhìn giá cả là bạn có thể thấy được khối lượng rồi. Chẳng có một cổ phiếu nào có khối lượng biến động mà không thể hiện trong giá cả cả.
3. Khối Lượng có đi song song với biến động giá cả không? Bạn hãy mở một biểu đồ lên xem, tôi nhìn hoài mày chẳng thấy nó liên quan gì. Khi bạn thấy sự thay đổi trong khối lượng thì giá cả đã thay đổi trước rồi, nên trở thành vô nghĩa.

Cho nên tôi không hiểu cho lắm khi các “thánh” trên internet nói về chiến thuật khối lượng. Bạn chỉ cần mất vài phút nhìn biểu đồ rồi suy ngẫm thì sẽ thấy nó chẳng liên quan gì. Tất cả những gì bạn cần biết và thấy đề nằm trong 4 điểm sau: giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

VOLUME – KHỐI LƯỢNG CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG was originally published on Cafe Ku Búa