TRADING QUOTES 1 – NHỮNG CÂU NÓI VỀ ĐẦU CƠ 1

[TRADING QUOTES 1 – NHỮNG CÂU NÓI VỀ ĐẦU CƠ 1] Tôi cực kỳ dị ứng với những trang web về tài chính hiện tại. Quá nhiều thứ tào lao. Sau đây là những thứ tôi sàn lọc.

1. Lợi nhuận được kiếm từ sự chờ đợi, chứ không phải giao dịch. “Money is made by sitting, not trading.”– Jesse Livermore
2. Để khoản lỗ gia tăng là sai lầm lớn nhất của đa số nhà đầu tư. “Letting losses run is the most serious mistake made by most investors.” – William O’Neil
3. Thật lòng mà nói, tôi không thấy thị trường nào hết: tôi chỉ thấy rủi roi, lợi nhuận và tiền. “Frankly, I don’t see markets; I see risks, rewards, and money.” – Larry Hite
4. Tôi luôn biết trước rủi ro của mình là gì, và tôi không cần phải lo lắng về nó. “I always define my risk, and I don’t have to worry about it.” – Tony Saliba
5. Bí quyết để đầu cơ thành công là sự ổn định tâm lý. “The key to trading success is emotional discipline.” – Victor Sperandeo
6. Nếu một khoản đầu cơ đang thua lỗ, tôi cắt nó ngay lập tức. “If I have positions going against me, I get right out.” – Paul Tudor Jones
7. Hãy học cách chấp nhận những khoản lỗ. Điều quan trọng nhất là đừng để nó vượt tầm kiểm soát. “Learn to take losses. The most important thing in making money is not letting your losses get out of hand.” – Marty Schwartz
8. Mục đích là thực hiện những giao dịch tốt theo công thức. Tiền bạc đến sau. “The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.” – Alexander Elder
9. “Vấn đề với đa số nhà đầu cơ không phải là họ làm quá ít, mà vì họ làm quá nhiều thứ không cần thiết và chẳng liên quan.” – Vô danh.
10. “Đầu cơ là 90% tâm lý và 10% công thức.” – Vô danh.
11. “Mấy thằng ghét Ku Búa mỗi ngày đều phải vô Facebook coi nó gõ gì, lạ thiệt.” – Ảo Tưởng Sức Mạnh.

Để ý là hầu hết đều tập trung về tâm lý và việc cắt lỗ. Chẳng ai đề cập tới lợi nhuận cả.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

TRADING QUOTES 1 – NHỮNG CÂU NÓI VỀ ĐẦU CƠ 1 was originally published on Cafe Ku Búa