TRADING CẦN BAO NHIÊU MÀN HÌNH

TRADING CẦN BAO NHIÊU MÀN HÌNH – Một trong những hình ảnh mấy nhà môi giới, phim anh và đám cò hay dựng lên là như sau:

Một trader đang ngồi trước 3-4 màn hình, mắt theo dõi thị trường, tay liên tục bấm bấm, miệng liên tục bình luận, số tiền lời lỗ được tiếp cận và theo dõi liên tục.

Nhưng sự thật là:

1. Bạn chỉ cầm một màn hình. Chẳng hiểu mấy tụi cò muốn chứng minh gì với nhiều màn hình.
2. Khi thị trường mở thị bạn chỉ thực hiện lệnh theo công thức.
3. 90% công việc của bạn được thực hiện sau khi thị trường đóng cửa.
4. Bạn đã biết sau một chuỗi giao dịch, mình sẽ lời và lỗ bao nhiêu.
5.4 điểm giá duy nhất nên coi là: mở, đóng, cao nhất, thấp nhất.
6. Công việc rất lặng tĩnh, yên lặng, không ồn ào.
7. Bạn liên tục cập nhật kết quả sau mỗi ngày, điều chỉnh và coi nó còn hợp với công thức mình thiết lập không.
8. Excel là người bạn thân của bạn. Bây giờ thì có nhiều phần mềm quản lý dữ liệu tốt hơn và linh động hơn.

Đó là sự thật về tài chính. Nếu bạn nghĩ rằng nó thú vị, vui nhộn, ồn ào hay ngồi trước nhiều màn hình rồi bấm bấm – thị bạn coi phim va bị nhiễm mấy thằng cò quá nhiều. Tào lao hết sức.

TRADING CẦN BAO NHIÊU MÀN HÌNH was originally published on Cafe Ku Búa