THINKING IN PROBABILITY – SUY NGHĨ BẰNG XÁC SUẤT

[THINKING IN PROBABILITY – SUY NGHĨ BẰNG XÁC SUẤT] Trước tiên, tôi không thích cách đa số bài viết và tác giả trình bày khái niệm nằng nên tôi xin trình bày theo cách riêng của tôi.

Suy Nghĩa Bằng Xác Suất (Thinking In Probability) là cách bạn có thể áp dụng trong tài chính để có tầm nhìn chiến lược và dài hạn, thay vì tập trung vào kết quả ngắn hạn và nhất thời. Tôi xin ví dụ.

Lấy việc bạn đầu cơ AAPL (hay bất cứ cổ phiếu hay FX nào) làm ví dụ. Thay vì nói “Tôi đầu cơ vào AAPL với xác suất cao là sẽ lời, nếu lỗ tôi sẽ cắt” – thì bạn hãy nên suy nghĩ như sau:

1. Tôi có một công thức đầu cơ. Xác suất chính xác là 60%, 40% sẽ lỗ.
2. Tôi sẽ đặt cược 100 lần. Trong 100 lần đó, 60 giao dịch sẽ lời, 40 giao dịch sẽ lỗ.
3. Kết quả của từng cái một thì không biết sẽ ra sao vì nó gần như ngẫu nhiên. Có thể sẽ lời, có thể sẽ lỗ.
4. Kết quả sẽ đến như ngẫu nhiên, tôi không thể đoán trước được.
5. Nhưng tôi biết với mức độ cao rằng sau 100 giao dịch, tôi sẽ lời 60 và lỗ 40 lần.
6. Cho nên tôi sẽ làm 100 lần. Nếu chịu lỗi 2-3 lần liên tiếp thì không có gì bất ngờ, nó là điều chấp nhận được từ sự ngẫu nhiên.
7. Tôi tự tin tôi sẽ sinh lãi vì tôi đã thí nghiệm công thức đó 100 lần rồi, ở nhiều thời điểm và thị trường khác nhau.
8. Khi lỗ thì tôi coi nó là chi phí sinh hoạt để sinh lời. Đó là điều phải có.
9. Khi lời thì cũng vậy, nó là kết quả ngẫu nhiên.
10. Tôi sẽ tiếp tục áp dụng công thức đó vì tôi biết quy luật xác suất sẽ sinh lãi cho tôi.

Bây giờ trước khi tiếp tục đầu cơ ở bất cứ thị trường nào, bạn nên trả lời những câu sau:

1. Xác suất lời lỗ sau 100 lần là bao nhiêu?
2. Số lần lỗ liên tiếp tối đa trong cuộc thí nghiệm là bao nhiêu?
3. Kết quả thí nghiệm sau 100 lần là gì?
4. Bạn có đủ vốn, hay bỏ vừa vốn, để đảm bảo mình còn tiền để thực hiện 100 lần không?
5. Bạn đủ tự tin rằng quy luật xác suất sẽ sinh lãi cho bạn không?

Tôi lấy ví dụ thực tế nhé: tôi đã thực hiện 20 giao dịch ở TSLA, 9 lần lỗ và 11 lần lời. Tổng cộng lời 2, tầm 5%.

Cũng giống như một cái sòng bài vậy. Nhà cái luôn có xác suất thắng hơn thua, dù rất nhỏ. Họ không quan tâm bạn chơi bao nhiêu lần vì họ biết quy luật xác suất sẽ ở bên họ. Trong đầu cơ cũng vậy, đừng nhìn vào kết quả của 1-2 giao dịch rồi kết luận vội, mà hãy thực hiện một chuỗi giao dịch, với xác suất cao là mình sẽ lời. Đó là Suy Nghĩ Theo Xác Xuất.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

THINKING IN PROBABILITY – SUY NGHĨ BẰNG XÁC SUẤT was originally published on Cafe Ku Búa