THỊ TRƯỜNG MỚI GIẢM – Vì sao?

THỊ TRƯỜNG MỚI GIẢM – Vì sao?

Phản động nói vì Luật An Ninh Mạng. Nhưng SP500 và DAX cũng giảm tương tự, vậy cũng do luật An Ninh Mạng sao? Nhảm. Tôi biết lý do rồi, vì mấy em gái Bắc Kỳ xinh cứ khoái bình luận về bóng đá. Mấy em nấy càng bình luận thì thị trường càng giảm. Mấy em ấy càng xinh thì càng khó để chứng khoán tăng. Tại mấy em Bắc Kỳ xinh đấy.

Khi thị trường tăng hay giảm, người ta tìm đủ lý do và nguyên nhân để giải thích. Họ lôi vô số điều chẳng liên quan gì để biện hộ. Bạn muốn biết sự thật không? Sự thật là thị trường chẳng quan tâm, cũng chẳng cần lý do.

Thi trường giảm vì người bán nhiều hơn người mua, sức bán mạnh hơn sức mua. Thị trường tăng vì người mua nhiều hơn người bán, sức mua nhiều hơn sức bán. Cung vượt cầu thì giá giảm, cầu vượt cung thì giá tăng. Vậy thôi.

Một trader chính nghĩa chẳng quan tâm lý do là gì. Riêng Búa thì chỉ quan tâm tới tối nay em Bắc Kỳ xinh nào sẽ bình luận về bóng đá. Hết.

THỊ TRƯỜNG MỚI GIẢM – Vì sao? was originally published on Cafe Ku Búa