Suy ngẫm tiếp về thương hiệu Cafe Ku Búa/Viet Conservative

Suy ngẫm tiếp về thương hiệu Cafe Ku Búa/Viet Conservative

Hình như có bạn nào đó cùng nhóm vì bất đồng quan điểm nên nên kêu gọi report. Quá trẻ con. Tôi thì không bận tâm cho lắm.

1. Thương hiệu bắt đầu, phát triển và tồn tại với người sáng lập. Đó là cơ bản của thương hiệu. Nếu sập nhóm này hay mất nhóm kia thì tạo mới lại. Mất tầm vài phút. Con người đi đâu thì thương hiệu đi theo đó chứ nó không nằm ở nhóm hay nơi nào. 
2. Hiện nay có rất nhiều nhóm và trang nhái theo Cafe Ku Búa và Viet Conservative nhưng không phát triển được. Vì cái thương hiệu đã gắn liền với người sáng lập, không có người đó thì trở nên phản tác dụng.
3. Tất cả nỗ lực chỉ phá chứ không hề tranh luận. Chửi chứ không đưa ra chứng cứ gì. Phản tác dụng.

Cho nên tôi không quan tâm cho lắm. Tôi vẫn làm việc tôi làm, kiếm tiền, rảnh rồi chia sẻ kiến thức cho những ai muốn nghe. Còn muốn lấy thương hiệu thì hoàn toàn ảo tưởng, vì nó thuộc về người sáng lập rồi. Tôi tập trung vào chuyên môn, còn ai làm khác thì kệ

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Suy ngẫm tiếp về thương hiệu Cafe Ku Búa/Viet Conservative was originally published on Cafe Ku Búa