PHÍ MÔI GIỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RA SAO

PHÍ MÔI GIỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RA SAO – Rất nhiều, có thể lên tới 50% lợi nhuận. Để tôi lấy ví dụ.

Tôi áp dụng công thức để đầu cơ FX pair AUD/USD.

1. Mỗi năm tạo 611 pip lợi nhuận trước chi phí.
2. Mỗi năm tạo 60 trade long/short.
3. Phí mỗi giao dịch là 4 pip, tổng chi phí là 240 pip.
4. 611 trừ chi phí 250 thì còn = 371.
5. Nếu chi phí chỉ là 1 pip thì lợi nhuận sẽ là 611 – 60 = 551.
6. 551 trừ 371 = 180. Sự khác biệt đến 32%.

Cho nên ít ai dùng các công ty FX hay chạy quảng cáo để đầu cơ. Vì phí đã ăn hết lợi nhuận. Đó là một trong những lý do khiến các nhà đầu cơ nhỏ lẻ thất bại, vì họ không có quy mô nên phí môi giới cao. Bạn có thể có một mô hình sinh lãi, nhưng nếu phí môi giới cao thì nó sẽ thành lỗ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

PHÍ MÔI GIỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RA SAO was originally published on Cafe Ku Búa