NHỮNG TIẾNG ỒN TRONG ĐẦU BẠN

NHỮNG TIẾNG ỒN TRONG ĐẦU BẠN – Bạn đang theo dõi thị trường, có rất nhiều tiếng ốn ở bên ngoài và trong đầu của bạn. Thử liệt kê coi nó là gì nhé.

1. Tiếng bình luận của ai đó trên TV.
2. Bài bình luận của nhà báo nào đó.
3. Anh phản động mới gõ một bài nói thị trường sẽ sập.
4. Chị kia phán là thị trường coi như xong.
5. Dân mạng thì chia sẻ bài tin vịt.
6. Tiếng xe máy, xe hơi, tiếng chửi ngoài đường.
7. Tiếng thằng bạn hỏi bạn hôm nay thị trường sẽ ra sao.
8. Tiếng nhạc từ earphone của bạn.
9. Tiếng đập của tim bạn.
10. Tiếng gọi trong não của bạn, kêu bạn nên thế này nọ.

Hãy tắt và dẹp bỏ hết những tiếng ồn đó. Tiếng duy nhất bạn nên nghe là tiếng gọi của thị trường thông qua giá cả. Nó có 2 tiếng: khi giá cả hợp với công thức của bạn, nó sẽ kêu bạn mua hoặc bán; còn tiếng kia là khi giá chạm mức cắt lỗ, nó kêu bạn cắt không suy nghĩ.

Nếu bạn có thể làm điều đó thì đã đặt một bước chân lên bậc thang thành công. Vì những tiếng ồn kia hoàn toàn vô nghĩa. Hãy lắng nghe tiếng gọi của thị trường. Đó là tiếng duy nhất bạn cần.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

NHỮNG TIẾNG ỒN TRONG ĐẦU BẠN was originally published on Cafe Ku Búa