NHỮNG SỰ KIỆN BẠN NÊN TRÁNH

NHỮNG SỰ KIỆN BẠN NÊN TRÁNH – Nếu bạn là người đầu cơ cổ phiếu thì đừng có vị trí nào 1-2 ngày trước và sau những sự kiện sau. Lý do là biến động mạnh và kết quả khó đoán.

1. Báo cáo tài chính mỗi quý. Mỗi năm có 4 lần và lần nào kết quả cũng khó đoán. Ví dụ, AAPL có thể thống bao doanh thu cao hơn dự đoán nhưng giá giảm, hoặc doanh thu thấp hơn dự đoán nhưng giá vẫn tăng. Bạn có thể đúng kết quả nhưng thị trường phản ứng không như bạn muốn.
2. Bầu cử chính trị quốc gia. Ở Mỹ thì 4 năm lần, Anh thì 3 năm lần. Nếu kết quả không còn nghi ngờ thì không nói gì. Nhưng đa phần sẽ có bất ngờ. Chiến thắng của Donald Trump là một ví dụ.
3. Sự kiện ra mắt sản phẩm của công ty. Ví dụ, Apple ra mắt iPhone mới và trình bày kế hoạch trong năm đó. Thị trường phản ứng một cách ngẫu nhiên khó đoán.
4. Sự kiện chính trị vĩ mô. Ví dụ như Brexit hay cuộc trưng cầu dân ý nào đó liên quan tới nền kinh tế. Tuy rất ít khi nào xảy ra nhưng sự biến động rất mạnh và khó đoán.

Hãy coi biểu đồ lịch sử coi những ngày đó có biến động bất ngờ không? Bạn chỉ cần tránh xa hoặc loại bỏ 4 sự kiện đó thì đã dẹp đi rất nhiều sự biến động ngẫu nhiên không cần thiết. Riêng tôi thì bán hết vị trí trước và sau sự kiện trên một hai ngày. Đừng dự đoán, vì bạn không thể nào lường trước sự ngẫu nhiên của đám đông.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

NHỮNG SỰ KIỆN BẠN NÊN TRÁNH was originally published on Cafe Ku Búa