NEGATIVE VS POSITIVE INCENTIVE – ĐỘNG CƠ CẤM TÚI NI LÔNG

[NEGATIVE VS POSITIVE INCENTIVE – ĐỘNG CƠ CẤM TÚI NI LÔNG] Hai chuỗi siêu thị lớn nhất ở Úc, Woolworths và Coles, thực hiện chính sách cấm bao ni lông miễn phí. Thế là khách hàng chửi um sùm, các buộc họ đang kiếm tiền chứ không phải làm môi trường. Mỗi bao tái sử dụng được bán với giá $0.15, dù rất nhỏ nhưng trong mắt người tiêu dùng đây là cách kinh doanh trích lợi.

Vậy có cách nào để tái quảng bá thông điệp và tạo động lực cho người tiêu dùng mang theo bao và hạn chế túi dùng một lần?

Vấn đề là các siêu thị áp dụng Negative Incentive (Động cơ tiêu cực) để trừng phạt khách hàng. Bằng cách tính thêm phí hoặc ép khác mua. Chẳng ai thích điều này cả. Tuy nhiên, có một cách khác.

Positive Incentive (Động cơ tích cực) là khi bạn thưởng cho ai đó để làm việc. Trong trường hợp này, các siêu thị có thể làm như sau:

1. Giảm $0.15-0.20 cho mỗi lần khách hàng dùng túi tái sử dụng hoặc mang túi riêng.
2. Cho khách thuê bao tái sử dụng, có thể mang trả rồi lấy lại tiền cọc, tầm $1.
3. Mua lại bao tái sử dụng của khách hàng. Khuyến khích họ cẩn thận và mang theo bao.
4. Mỗi lần mua đồ mà không dùng bao sử dụng một lần, khách sẽ được vô danh sách xổ số mỗi tháng.
5. Mỗi lần sử dụng bao thân thiện môi trường sẽ được cộng điểm vào thẻ khách hàng trung thành.

Chẳng có gì khó. Ở Nhật Bản, với siêu thị địa phương cho người dân sử dụng rổ hoặc báo mang về, rồi họ đem trả lại. Con người phải ứng theo động cơ. Động cơ tạo động lực. Muốn thuyết phục và lôi kéo ai đó thì hãy dùng động cơ tích cực để thưởng, vì chẳng ai thích cảm giác giác bị trừng phạt cả.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

NEGATIVE VS POSITIVE INCENTIVE – ĐỘNG CƠ CẤM TÚI NI LÔNG was originally published on Cafe Ku Búa