LOGIC TÀI CHÍNH CỦA BẦN NÔNG

LOGIC TÀI CHÍNH CỦA BẦN NÔNG –

1. Khi thị trường tăng nhẹ – “Chính quyền thao túng.”
2. Khi thị trường tăng mạnh – “Chính quyền in tiền thao túng.”
3. Khi thị trường lên đỉnh – “Chính quyền bơm tiền tăng ảo.”
4. Khi thị trường giảm nhẹ – “Thấy chưa, nó ảo mà.”
5. Khi thị trường giảm mạnh – “Sắp sụp rồi bây ơi, thấy chưa.”
6. Khi thị trường xuống đáy – “Sụp rồi haha sụp rồi.”
7. Khi thị trường ổn định – “Sụp rồi, chính quyền in tiền để cứu.”
8. Khi thị trường bắt đầu lên lại – “Nó tăng vì in tiền, ảo.”
9. Khi thị trường lạc quan trở lại – “Chính quyền in tiền cứu vớt nó.”
10. Khi thị trường lập đỉnh mới – “Giả tạo, chính quyền in tiền, sập có ngày.”

Với logic ưu việt đó, đám bần nông chửi đám đầu tư. Khi lỗ thì hả hê chửi bới la ngu dốt. Còn khi có lời cũng chửi vì ăn hên, giả tạo. Mệt. Kiếm tiền là kiếm tiền. Lấy lợi nhuận từ thị trường chứ không phải đ ăn cướp của ai. Chửi cứ chửi, lời cứ lấy. Đúng không nè.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

LOGIC TÀI CHÍNH CỦA BẦN NÔNG was originally published on Cafe Ku Búa