LẬP QUỸ NHÓM VỚI BẠN BÈ

LẬP QUỸ NHÓM VỚI BẠN BÈ – Có một cách để rèn luyện kỹ năng kiên nhẫn, tầm nhìn dài hạn và kỷ luật. Khi làm một mình thì dễ bị thao túng bởi những tiếng ồn bên ngoài. Nhưng khi làm nhóm, bị ràng buộc bởi quy định, thì một cá nhân khó mà phá vỡ kế hoạch của mình.

Nếu muốn đầu tư dài hạn, bạn có thể làm như sau.

1. Lập cái quỹ với bạn bè. Cùng đứng tên. Để mua ETF VN30 hay Index nào đó.
2. Mỗi người bỏ số tiền như nhau, ví dụ 5 triệu.
3. Viết giấy cam kết là không được bán trước 3 năm, hay khoảng thời gian nào đó. Ai làm trái lại hay muốn rút bị phạt 20% số vốn bỏ ra.
4. Kiên nhẫn với tầm nhìn. Đầu tư là dài hạn. Vì có kỷ luật mê không ai dám phá.
5. Sau khoảng thời gian quy định, thì chốt lời.

Theo tôi, đây là cách tốt nhất. Các nhóm đầu cơ bất động sản đã làm từ lâu để tăng sức mua. Nó chẳng khác gì việc bạn tự làm, nhưng khi làm nhóm thì có quy định và kỷ luật nên không ai dâm phá và khó bị thao túng.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

LẬP QUỸ NHÓM VỚI BẠN BÈ was originally published on Cafe Ku Búa