LÀM VIỆC NHÓM VÀ TÀI CHÍNH

LÀM VIỆC NHÓM VÀ TÀI CHÍNH – Người Việt làm việc nhóm cực kỳ tệ, điều này tôi đã trông thấy ở mọi nơi từ văn phòng cho tới gia đình, từ online cho tới ngoài đời.

Trước đây tôi và vài người bạn phát triển một cái mô hình để đầu tư, như cái algorithm hay công thức. Kiểu làm để thí nghiệm chơi, vì là học tài chính kinh tế với nhau. Mô hình có tiềm năng, sinh lãi, rồi anh bạn Việt Nam khi lấy rồi nghỉ, không làm nữa. Sau này thì không nói chuyện nữa, nghe nói lỗ rồi dẹp luôn.

Nhiều người nghĩ rằng tài chính là trò chơi cá nhân. Không hề, muốn thành công bạn cần một nhóm hoặc đội ngũ, mỗi người làm một việc. Vì đây là một lĩnh vực rất rộng, phức tạp và biến động.

Bạn có thể có một công thức sinh lãi, nhưng để áp dụng nó thành công thì một cá nhân sẽ không đủ. Bạn cần một người lựa chọn cổ phiếu, một người quản lý tiền, một người phân tích. Còn muốn mở rộng quy mô thì cần một người quản lý nhân sự và tiếp cận vốn.

Chuyện của tôi là một ví dụ trong vô số các câu chuyện khác về sự thảm họa của làm việc nhóm. Nghĩ lại đó là lý do người Việt tới giờ vẫn nhỏ bé, rất khó phát triển vì làm việc nhóm quá kém.

Tương lai tôi sẽ thử lại, nhưng lần này sẽ sàn lọc kỹ hơn. Hy vọng sẽ không có kết quả tương tự. Bạn có thể là một thiên tài, có thể là một người thông minh, hay có thể là một người hiểu biết rộng. Nhưng một mình bạn thì sẽ không bao giờ thành công. Bạn không thể thành công một mình được, đó là điều hoang tưởng, phải làm việc nhóm.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

LÀM VIỆC NHÓM VÀ TÀI CHÍNH was originally published on Cafe Ku Búa