KẾ HOẠCH TRADING

KẾ HOẠCH TRADING – Nếu bạn tới đây để lấy bí quyết thì tôi sẽ làm bạn thất vọng, vì chẳng có bí quyết hay công thức thần nào cả. Mỗi người mỗi khác và thay đổi theo thời gian.

Trông đơn giản nhưng phức tạp, trông phức tạp nhưng đơn giản. Ai cũng có mô hình hay công thứccủa riêng mình. Của bạn là gì?

Long strategy – Kế hoạch mua:
1. Buy when (Mua khi):
2. Exit when (Bán khi):
3. Position size (Số lượng):
4. Stop loss at (Điểm cắt lỗ):
5. % capital at risk (% của vốn nếu lỗ):
6. Win/loss ratio (Tỷ lệ lời/lỗ):
7. Expectancy (Lợi nhuận dài hạn):

Short strategy – Kế hoạch bán khống:
1. Sell when (Bán khi):
2. Exit when (Mua lại khi):
3. Position size (Số lượng):
4. Stop loss at (Điểm cắt lỗ):
5. % capital at risk (% của vốn nếu lỗ):
6. Win/loss ratio (Tỷ lệ lời/lỗ):
7. Expectancy (Lợi nhuận dài hạn):

Cũng như đá banh vậy, đá trái banh rất đơn giản. Nhưng để đá vào lưới và hiệu quả thì là một quá trình. 90% người không có một kế hoạch nào, họ làm theo cảm tính và vô kỷ luật. Hãy lập ra công thức của riêng mình, thí nghiệm nó, khi đủ tự tin rồi thì hãy áp dụng rồi tăng quy mô. 90% người sẽ không chịu bỏ công sức để làm điều này.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

KẾ HOẠCH TRADING was originally published on Cafe Ku Búa