GOOD LOSS – KHOẢN LỖ THEO NHIỆM VỤ

GOOD LOSS – KHOẢN LỖ THEO NHIỆM VỤ – Sự khác biệt lớn nhất giữa một nhà đầu cơ kinh nghiệm và nghiệp dư là cách họ cắt lỗ và cách giải quyết những khoản lỗ. Đa số các câu chuyện về tài chính sẽ liên quan tới việc giải quyết rủi ro và lỗ.

Vào ngày 26/6/2018, AMZN sau khi giảm từ đỉnh đã nhảy lên mức 1703. Đa số các công thức và nhà đầu cơ khi thấy tín hiệu này sẽ mua, tôi cũng vậy. Nhưng chỉ 15 phút sau đó, giá bắt đầu giảm và đến cuối ngày giá đã chạm 1658 và tôi phải cắt lỗ. Giá bắt đầu giảm mạnh nữa, tôi bán khống và chịu lỗ lần nữa. Rồi hôm nay giá đã lên trở lại và tôi mua lần nữa.

Tôi đã phải chịu lỗ tổng cộng 5 lần liên tiếp từ giao dịch AMZN. Nhưng nếu bạn hỏi tôi giải thích thì tôi sẽ nói như sau:

1. Công thức của tôi kêu mua, tôi mua, kêu tôi bán, tôi bán, không suy nghĩ.
2. Tuy số lần lỗ của tôi nhiều hơn lãi, số tiền lãi của tôi luôn nhiều hơn số tiền lỗ.
3. Kết quả gần như ngẫu nhiên, tôi không biết cái sẽ lời hay lỗ. Tôi chỉ biết là sau một chuỗi giao dịch, tầm 10-20, tôi sẽ lời.

Đây là bài học, trở lại ngày 26/6 khi AMZN lên 1703. Nhiệm vụ của tôi vào lúc đó là mua. Cho dù có thể biết trước (bây giờ khi nhìn lại) là sẽ chịu lỗ, tôi vẫn phải thực hiện theo công thức đã thiết lập sẵn. Công việc của bạn khi giao dịch không phải là dự đoán hay hoài nghi, mà thực hiện theo kế hoạch của mình. Đó là nhiệm vụ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

 GOOD LOSS – KHOẢN LỖ THEO NHIỆM VỤ was originally published on Cafe Ku Búa