CÔ BÁNH TRÁNG TRỘN VÀ CÔNG THỨC ĐẦU TƯ

[CÔ BÁNH TRÁNG TRỘN VÀ CÔNG THỨC ĐẦU TƯ] Tôi rất thích ăn bánh tráng trộn và chỗ tôi ưa nhất là Hồ Con Rùa. Tôi thích cái cô gì đó bán ở trước đường đối diện Nhà Thờ Đức Bà. Không có tên, chỉ nhớ là chỗ đó. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cô ấy. Mấy bạn đừng nghĩ là bán Bánh Tráng Trộn dễ nha.

1. Muốn bán Bánh Tráng Trộn thành công, bạn phải có công thức đàng hoàng: bao nhiêu xoài, bao nhiêu bánh tráng, bao nhiêu khô bò, bao nhiêu nước xịt, bao nhiêu ớt. Hơn hoặc thiếu một chút là mất ngon liền.
2. Ai cũng có thể là Bánh Tráng Trộn nhưng để duy trì độ ngon là một nghệ thuật. Bạn có thể có công thức làm nhưng không có nghĩa bạn sẽ làm được. Vì nó cần rất nhiều sự kiên nhẫn và tập trung.
3. Khi bạn nhìn cô ấy làm, trông rất đơn giản nhưng rất công phu. Cô ta đã phải làm đi làm lại cả ngàn bịch/hộp rồi. Bạn mà làm chắc mất cả buổi trời cũng chưa xong và ngon bằng.
4. Cô ta có công thức để làm ra tiền và sinh lời. Ngày nào cô ta cũng bán được Bánh Tráng Trộn, không thể gọi đó là ăn hên được. Dù thị trường có xảy ra chuyện gì thì cô ta vẫn sinh lời.
5. Công thức cô ta nghĩ ra nhưng không ai có thể nhái theo được. Vì chỉ cô ta mới biến nó thành tiền.

Vậy các bạn trader và đầu cơ có thể học được điều gì? Đó là sự chuyên nghiệp. Bất cứ ai cũng có thẻ nghĩ ra một công thức đầu cơ nhưng không có nghĩa bạn sẽ thành công, vì bạn không chịu dấn thân như cô bán Bánh Tráng Trộn kia.

Nếu muốn thành công thì bạn hãy làm sau đây:

1. Nghĩ ra một công thức, thí nghiệm nó.
2. Đầu cơ theo công thức trên quy mô nhỏ, rồi nhân lên.
3. Tái thí nghiệm lần này đến lần khác.
4. Ngày nào cũng vậy, làm qua làm lại. Đó sẽ là cách để bạn sinh lời.

Các bạn thấy chưa? Các bạn nghĩ mình cao siêu, nghĩ mình tài giỏi, nghĩ mình học cao – nhưng còn thua một cô bán Bánh Tráng Trộn. Cô ta hơn bạn vì cô ta có công thức, có kỷ luật và có quy trình hoạt động. Còn bạn thì không, bạn chỉ làm cho vui, cho có rồi bỏ. Hãy như cô Bán Bánh Tráng Trộn.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CÔ BÁNH TRÁNG TRỘN VÀ CÔNG THỨC ĐẦU TƯ was originally published on Cafe Ku Búa