CHỬI BẮC KỲ – CHỬI ĐÚNG VÀ CHỬI NGU

[CHỬI BẮC KỲ – CHỬI ĐÚNG VÀ CHỬI NGU] Tôi xin nói về việc Chửi Bắc Kỳ. Tôi là một trong những người gõ bài chửi Bắc Kỳ nhiều và nhiệt tình nhất, muốn đọc lại thì Google “ku búa bắc kỳ.” Nhưng tại sao không ai ghét mà luôn tán thành, cũng không ai phản đối hay chối được? Đó là vì tôi không chửi Bắc Kỳ vì thích chửi Bắc Kỳ, chửi đổng hay chửi ngu như mấy anh Nam Kỳ Xàm kia làm. Tôi chửi Bắc Kỳ mà mấy bạn miền Bắc thì khoái nghe chửi nữa.

Các bạn muốn chửi Bắc Kỳ mà được người ta nể thì phải học hỏi. Đó là:

1. Phân tích nguyên nhân và cốt lõi vấn đề.
2. Giải thích sự ảnh hưởng của CNXH lên dân miền Bắc.
3. Giải thích tác động của nền kinh tế bao cấp đến tư duy con người.
4. Nói có chứng cứ, ví dụ và logic. Tới mức không ai có thể cãi. Dù họ bất đồng cũng phải chấp nhận.

Còn như mấy anh Nam Kỳ Xàm kia đang làm thì chỉ bị thiên hạ khinh bỉ. Trong mắt mọi người, các bạn chỉ là một đám thất học, vô văn hóa và ngu dốt. Nên không ai coi ra gì và chẳng ai coi trọng lời nói của mình. Đó là tác hại của việc chửi đổng chửi ngu. Tức là cái gì cũng “Bắc Kỳ, Bắc Kỳ, Bắc Kỳ” dù nó chẳng liên quan gì.

1. Cô kia bán dâm – chửi Bắc Kỳ.
2. Phát âm chữ Tây không như giọng bản xứ – chửi Bắc Kỳ.
3. Hài miền Bắc không gây cười đối với người miền Nam – chửi Bắc Kỳ.
4. Truyền hình miền Nam đa số show nhảm – chửi Bắc Kỳ.
5. Bình luận bóng đá – chửi Bắc Kỳ.

Muốn chửi Bắc Kỳ mà còn không gõ được một bài ra hồn, không đưa ra một lập luận có kiến thức. Chửi ngu, chửi không trình độ và đẳng cấp. Ban đầu thì có thể là vui nhưng lần thứ hai thì người ta thấy lố và lần thứ ba thiên hạ thấy xàm. Rồi từ đó mọi người coi bạn là thằng hề thiếu não và đói view nên nói nhảm để được chú ý. Bạn đang hạ thấp uy tín người miền Nam Kỳ trong mắt mọi người.

Muốn chửi thì hãy chửi có kiến thức, có lập luận, có chứng cứ. Còn chửi xàm thì nó chỉ xác nhận bạn là một người xàm không có gì trong não.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CHỬI BẮC KỲ – CHỬI ĐÚNG VÀ CHỬI NGU was originally published on Cafe Ku Búa