BÓNG ĐÁ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

[BÓNG ĐÁ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN] Mới thua độ, đang rầu. Tự nhiên thấy Bóng Đá và Thị Trường Chứng Khoán giống nhau quá.

1. Bạn không thể biết được ai sẽ thắng, cũng như mã nào sẽ tăng mạnh nhất. Bạn nghĩ rằng mình có thể nhưng kết quả gần như ngẫu nhiên.
2. Bạn không thể đoán chính xác đội nào sẽ thắng trận nào, chỉ có thể là đoán theo xác suất dựa theo quá khứ. Chứng khoán cũng, bạn không thể chắc chắn toàn phần, chỉ một mức độ nào đó thôi.
3. Tuy bạn không thể đoán đội nào sẽ thắng trận nào, nhưng dựa theo quá khứ, bạn có thể cho rằng đội đó sẽ thắng nhiều hơn thua. Bạn cũng không thể đoán được lúc nào thị trường sẽ lên hay xuống, nhưng với công thức thiết lập sẵn, bạn có thể đưa xác suất để giảm rủi ro đoán sai.

Đức vừa bị loại, tôi vừa thua độ. Nhưng lần sau Đức đá thì tôi vẫn cá cược đội Đức sẽ thắng. Đơn giản vì Đức là cổ máy bóng đá. Thua một hay hai trận chẳng có ý nghĩa gì so với những thành tích và chiến thắng vừa qua. Đó là suy nghĩ dựa một cách khoa học dựa trên xác suất. Thôi đi ngủ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BÓNG ĐÁ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN was originally published on Cafe Ku Búa