BỊ STOP LOSS

BỊ STOP LOSS – Tôi mới mua cổ phiếu ABCD theo công thức của mình. Giá đang lên, ngay lập tức lệnh mua được thực hiện kèm với lệnh cắt lỗ. Tuy nhiên chỉ 30 phút sau khi mua, tôi đã bị stop loss, tức giá đã rớt tới điểm cắt lỗ.

1. Tôi không hỏi tại sao.
2. Tôi chỉ nhập lệnh và thực hiện theo công thức.
3. Dù bị lỗ và stop loss rất đau nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, vì mức rủi ro đã được giới hạn.
4. Lần này bị lỗ, nhưng lần trước thì lời.
5. Tôi vẫn làm theo công thức của mình.
6. Tôi sẽ mua lại khi giá lên tới mức đính sẵn.
7. Lỗ là một phần, không thể loại bỏ nó.
8. Tôi không biết khi nào sẽ lời hoặc lỗ. Nhưng tôi biết là tôi sẽ lời nhiều hơn lỗ.
9. Tôi giới hạn mức lỗ nên bị stop loss, để đảm bảo rằng phần lời sau này sẽ bù lại.
10. Tôi lỗ nhưng không thất bại vì đã được dự đoán trước.

Mới bị stop loss. Quên đi cái lỗ đó, làm tiếp. Còn khi bạn bị stop loss, bạn nghĩ gì?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BỊ STOP LOSS was originally published on Cafe Ku Búa