ĂN HÊN VS SINH LÃI

ĂN HÊN VS SINH LÃI – Cả 2 đều có kết quả chung nhưng khác nhau rất nhiều. Vậy làm sao biết được một người ăn hên hay sinh lãi dài hạn?

1. Người ăn hên lời chỉ sau 1-2 lần giao dịch.
2. Người ăn hên đánh lên xuống không biết mình làm gì.
3. Người ăn hên chỉ biết là mình lời mà không hiểu lời bằng cách nào.
4. Nếu kêu người ăn hên lập lại thành tích thì họ không thể. Vì họ ăn hên.

Người sinh lãi bài bản thì khác:

1. Người sinh lãi tạo lợi nhuận sau một chuỗi giao dịch.
2. Người sinh lãi biết mua hay bán ở điểm nào, chính xác hóa.
3. Người sinh lãi làm theo công thức và mô hình có sẵn, biết chính xác vì sao mình lời hay lỗ.
4. Người sinh lãi có thể lập lại thành tích lần này đến lần khác. Vì họ không ăn hên mà theo quy trình.

Đó là cách bạn phân biệt giữa hai cái.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

ĂN HÊN VS SINH LÃI was originally published on Cafe Ku Búa