AI CHO DÂN LƯƠNG THIỆN

[AI CHO DÂN LƯƠNG THIỆN] Người Việt hiện nay đa số vô cảm. Ở đây tôi không chối, chỉ muốn hỏi và giải thích tại sao. Sống dưới cơ chế CNXH, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay chính quyền. Dân gần như không có tiếng nói. Muốn làm gì cũng phải xin giấy phép rồi phong gì.

Vậy ai cho dân lương thiện? Muốn làm người tốt thì bằng cách nào?

1. Dân làm từ thiện phải xin phép. Ai cho lương thiện?
2. Dẫn đi cứu trợ thì bị chặn. Lương thiện ai cho?
3. Dân bỏ tiền làm đường, chính quyền cấm. Ai cho lương thiện?
4. Dân tố cáo tham nhũng thì bị bỏ từ. Lương thiện ai cho?
5. Dân mở lớp dạy tiếng Anh thì bị dẹp. Ai cho lương thiện?
6. Dân lên tiếng về môi trường thì bị bắt. Lương thiện ai cho?
7. Dân góp ý với chính quyền, bị quy là phản động. Ai cho lương thiện?
8. Dân bắt trộm thì bị Làm lơ. Lương thiện ai cho?

Dân không lương thiện vì CNXH đã cấm và cướp đi sự nhân văn của họ. Giờ muốn sống tử tế thì phải làm sao? Ai cho lương thiện, lương thiện ai cho?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

AI CHO DÂN LƯƠNG THIỆN was originally published on Cafe Ku Búa