THẤT BẠI TRONG TRADING – 10 DẤU HIỆU

[THẤT BẠI TRONG TRADING – 10 DẤU HIỆU] Sau đây là 10 dấu hiệu của những người sẽ thất bại trong thị trường:

1. Bạn hay quan tâm tới tin tức nói gì, nhà bình luận kia viết gì. Bạn quan tâm tới những thứ khác trừ Giá Cả. Bạn luôn tìm lý do để giải thích một điều không cần giải thích.
2. Bạn không có một mô hình, hệ thống hay công thức nào cố định mà bạn đã thí nghiệm thành công. Khi có một công thức bạn lại không làm theo mà nghe theo lời người khác.
3. Bạn không chấp nhận thua lỗ hay sai lầm. Đây không phải là trò chơi ai đúng ai sai, mà ai lời ai lỗ. Đừng bao giờ cho là mình đúng, chỉ thị trường mới đúng.
4. Bạn đưa ra quyết định dựa trên cảm nghĩa cá nhân thay vì một quá trình thiết lập sẵn.
5. Bạn theo dõi quá nhiều thị trường. Kết quả là không chuyên sâu hay tập trung vào cái gì.
6. Bạn không có điểm cắt lỗ trước khi bấm nút Bán/Mua.
7. Bạn đặt quá nhiều vốn và rủi ro. Tối đa nên chỉ là 1-5%.
8. Mỗi lần thị trường có diễn biến hay thay đổi, bạn lên mạng phán, tìm kiếm thông tin gì đó để giải thích. Nó chỉ thể hiện sự bất ổn về tâm lý.
9. Bạn hay giao lưu với những người ở số 8, mấy thánh phán. Nó càng làm bạn thêm rối loạn tâm lý. Nhất là mấy thánh phán chính trị, như mấy thằng hề.
10. Và cuối cùng, bạn mơ tưởng tới cảnh giàu sang thay vì tập trung vào công thức và phát triển nó.

Tôi cá là đa số người có hết 10 điểm trên.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

THẤT BẠI TRONG TRADING – 10 DẤU HIỆU was originally published on Cafe Ku Búa