CHÍNH TRỊ LÀ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH

CHÍNH TRỊ LÀ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH – Muốn làm chính trị thì phải có Tiền. Lý tưởng và ý chí thôi chưa đủ. Cũng như khởi nghiệp vậy, ý tưởng thì ai cũng có còn thực hiện thì cần tiền. Bất cứ người nào nói chỉ cần tâm mà không cần tiền là ảo tưởng.

1. Để thực hiện một chiến dịch, bạn cần gì? Tiền.
2. Để làm một trong web chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên nghiệp, bạn cần gì? Tiền.
3. Để quảng bá một ý tưởng hay lập trường thì ngoài con người thì bạn cần gì? Tiền.
4. Để huy động lực lượng thì bạn cần gì? Tiền.
5. Để tranh cử thì bạn cần gì? Tiền.

Tất cả những phong trào chính ở Phương Tây đều bắt đầu với việc huy động vốn, lập quỹ rồi rót vốn theo tiến độ. Tất cả đều bắt đầu với Tiền. Ngay cả anh Joshua Wong của Hong Kong và đội ngũ Dù Vàng cũng phải cần sự hỗ trợ của quỹ hỗ trợ tài chính.

Làm chính trị mà không có tiền, không cách quản lý tiền, và không có đội ngũ huy động vốn – thì xác định thất bại từ ban đầu. Cho nên nếu muốn làm chính trị thì phải làm gì? Kiếm tiền, lập quỹ huy động tiền, làm tiền đẻ ra tiền. Chính trị là gì? Trò chơi của Tiền. Chính trị là Tiền.

Hình: trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2016 – Hillary huy động $1.3 tỷ và Trump huy động $795 triệu.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CHÍNH TRỊ LÀ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH was originally published on Cafe Ku Búa