CẮT LỖ – KHÔNG CẦU NGUYỆN HAY SUY NGHĨ

CẮT LỖ – KHÔNG CẦU NGUYỆN HAY SUY NGHĨ

Có 3 thằng: thằng Sùng Đạo, thằng trader non và thằng trader già. Cả 3 đều mua cổ phiếu Apple ở mức giá $140. Bỗng một ngày nọ, giá AAPl rớt xuống $130, cả 3 đều phản ứng như sau:

1. Thằng Sùng Đạo chắp tay cầu nguyện: “Xin Thầy Thánh Thần bảo vệ cho con.”
2. Thằng trader nghiệp dư hỏi bạn bè, coi tin tức để coi người ta nói gì. Sau một lúc suy nghĩ, nó sẽ ngụy biện: “Thôi, tao sẽ để đó, trở thành nhà đầu tư luôn, chưa chốt lỗ là chưa lỗ.”
3. Còn thằng trader già kinh nghiệm, vừa thấy giá rớt phán ngay trong đầu: “Giá đã rớt qua mức cắt lỗ của tao. Cắt liền, không suy nghĩ, không lý do.”

Cũng là con người, cùng một thị trường nhưng ba hành vi khác nhau. Đừng bao giờ cầu nguyện, hy vọng hay tìm kiếm niềm tin. Lỗ là cắt, không suy nghĩ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CẮT LỖ – KHÔNG CẦU NGUYỆN HAY SUY NGHĨ was originally published on Cafe Ku Búa