LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRONG TÀI CHÍNH – THẢM HỌA

[LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRONG TÀI CHÍNH – THẢM HỌA] Một người tài chính nên có lập trường chính trị không? Có thể nhưng không nhất thiết. Đây chỉ là nhận xét cá nhân của tôi thôi. Việc bạn có một quan điểm chính trị vững chắc là điều hoàn toàn riêng biệt với lập trường tài chính. Khi bạn đem tư duy chính trị của mình để áp dụng bên tài chính thì thường sẽ là thảm họa. Tôi xin giải thích.

Có anh chàng kia có một niềm tin chính trị và tôn giáo mãnh liệt. Anh ta cho rằng tôn giáo anh ta và lập trường chính trị của mình là tuyệt đối, tất cả những điều khác là sai. Những ai không đứng vững với niềm tin của mình là người ba phải, đi hai hàng, đạo đức và không đáng tin cậy.
Đó là một tư duy rất rốt và đáng khen ngợi. Nhưng khi áp dụng trong tài chính thì là một điều lố bịch và trẻ Con. Vì tài chính không phân biệt tôn giáo, đảng phái hay quan điểm chính trị – nó chỉ có lời và lỗ. Người tham gia trong thị trường tài chính chỉ có một nhiệm vụ duy nhất – đó là tạo lợi nhuận.
Để làm được điều đó anh ta phải có một kỹ năng trái nghịch: kỹ năng thừa nhận sai lầm và cắt lỗ. Nếu cứ mãi nắm lấy một thương vụ hay cổ phiếu vì niềm tin, bất chấp việc thua lỗ thì đó là hành vi tự sát.
1. Khi nhìn thấy cổ phiếu mình rớt giá hoặc không đi đúng chiều như mong muốn, thì phải cắt lỗ ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều.
2. Tuyệt đối không được có niềm tin vào bất cứ cổ phiếu nào.
3. Đừng mãi giữ lấy lập trường của mình, một sai lầm thô cũng đủ đẻ tiêu diệt tất cả.
4. Đừng ngoan cố nắm giữ một cổ phiếu để chứng tỏ là mình đúng. Khi cảm xúc kiểm soát lý trí thì đó là điểm tự sát.
Bạn có thể gọi những người tham gia tài chính là bọn hai hàng, đạo đức giả, không có lập trường hoặc trung lập – hay bất cứ từ ngữ gì mình muốn. Nhưng họ không quan tâm. Vì họ chẳng có một hàng hay hai bàng, cũng chẳng có lập trường và đối trường. Họ chỉ có lời và lỗ và nhiệm vụ là tạo lợi nhuận. Cho nên việc ngoan cố bám lấy niềm tin của mình mà không chấp nhận sai lầm là điều ngu ngốc.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRONG TÀI CHÍNH – THẢM HỌA was originally published on Cafe Ku Búa