VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH TRONG XÃ HỘI

[VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH TRONG XÃ HỘI] Búa lập nhóm này để giao lưu với mọi người. Ban đầu là dùng thương hiệu Cafe Ku Búa để câu view, sau này thì nghĩ ra một tên mới.

Mục đích của nhóm là:

1. Nhìn các vấn đề từ góc nhìn tài chính. Nếu các bạn đã quen thì góc quan điểm thuyết âm mưu, chính trị hay xã hội thì có thể cảm thấy khó chịu.
2. Góc nhìn tài chính là: lời lỗ, dư âm, mua bán, tăng giảm và được mất. Hầu hết quan điểm bạn trên mạng xã hội kèm thêm cảm xúc và ít ai nhìn từ góc nhìn tài chính.
3. Xây dựng khả năng tư duy bằng tài chính. Sau này có làm giàu nhớ kéo Búa theo, chạy xe ôm lương bèo quá.
4. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đầu cơ/đầu tư trong thị trường một cách bài bản. Không làm kiểu con buôn hoặc nửa mùa. Tuyệt đối không quảng cáo dịch vụ hay làm tiền.

Vai trò của tài chính có thể được trông thấy ở bất cứ nơi đâu, chỉ là bạn không để ý thôi. Nó xuất hiện khi bạn mua mì gói, ăn tô phở, nghe tin tức, hay đơn thuần là coi diễn biến thị trường.

Khi nhìn từ góc nhìn tài chính bạn sẽ hiểu vì sao xuất nhập siêu chỉ là trạng thái kế toán, vì sao đánh thuế nhập khẩu sẽ phản tác dụng, vì sao nên mở rộng giao dịch ngoại tệ, vai trò của đầu cơ trong nền kinh tế hay vì sao thương lái là những vị anh hùng.

Khi bạn có tư duy tài chính rồi tôi bảo đảm bạn sẽ nhìn mọi thứ bằng góc nhìn khác. Bạn có thể sẽ coi những người khác một cách lập dị. Tư duy bạn sẽ nhạy bén hơn và trong sự nghiệp bạn sẽ thành công hơn. Xin hết.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH TRONG XÃ HỘI was originally published on Cafe Ku Búa