SYSTEMATIC TRADING – ĐẦU CƠ THEO HỆ THỐNG

[SYSTEMATIC TRADING – ĐẦU CƠ THEO HỆ THỐNG] Đầu tư/cơ thật ra không có gì quá cao siêu. Chúng ta nghĩ rằng nó phức tạp vì báo chí và các nhà đầu tư mua đưa bản thân mình lên và cho rằng mình hơn người. Nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Một nhà đầu tư chứng khoán, FX, dầu chẳng khác gì một nhà thương lái buôn chuối hay trái cây rồi đem ra chợ bán. Tất cả đều dựa trên nguyên lý: mua và bán, bán và mua.

Trường phái Đầu Cơ Hệ Thống (Systematic Trading) cũng tương tự. Nhưng thay vì làm theo cảm tính thì thiết lập ra một nên tảng bao gồm quy luật mua bán, phương pháp quản trị và cách phân tích. Mục đích là tối ưu hóa thời hạn cần thiết để đưa ra quyết định.

Ai cũng có một hệ thống cho riêng mình. Nó là sự phản ánh của tầm nhìn, tính cách và phương pháp của người đó. Không ai như nhau. Và nếu một ai đó sao chép phương pháp của người khác, họ sẽ thất bại, vì họ không có tâm lý để thực hiện.

Sau đây là một ví dụ:

1. Moving average 20 days.
2. Average True Range 14 days
3. Daily price point.

Mua/buy nếu:

1. Giá ở trên MA 20.
2. Stop loss là 2 x ATR.
3. Max loss = 1-2% của tổng số tiền.
4. Exit – daily low của 2 ngày.
Bán/sell thì ngược laiL

1. Giá ở dưới MA 20.
2. Stop loss là 2 x ATR.
3. Max loss = 1-2% của tổng số tiền.
4. Exit = daily high của 2 ngày.

Rồi tùy theo phương pháp của mỗi người mà điều chỉnh. Đây chỉ là bước đầu. Tôi cá rằng đa số bạn không hề có một phương pháp thực hiện bài bản mà chỉ làm theo cảm tính. Và khi bạn có phương pháp rồi bạn vẫn không thực hiện theo. Đó là vấn đề, đây chỉ là bước khởi đầu.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

SYSTEMATIC TRADING – ĐẦU CƠ THEO HỆ THỐNG was originally published on Cafe Ku Búa