NOW ZONE/TƯ DUY HIỆN TẠI

NOW ZONE/TƯ DUY HIỆN TẠI – Giờ tôi hỏi bạn, “Cổ phiếu AAPL sao rồi?” Hiện tại nó đang ở mức 191.70. Câu trả lời duy nhất bạn nên nói là: “191.70.”

Đừng nói vòng vo, đừng nói về dự đoán, cũng đừng nhắc tới những bài phân tích, cũng đừng bận tâm tới hôm nay Trump nói gì, ngày mai thế giới se ra sao. Dẹp hết. Câu trả lời chính đáng duy nhất là hiện tại. Hiện tại AAPL là 191.70. Đừng nói gì thêm.

Đó là tư duy suy nghĩ về hiện tại, Now Zone. Cái ngày bạn có thể dẹp mấy cái khác và chỉ tập trung vào khu vực hiện tại này, thì bạn mới có thể bắt đầu hành chính tài chính của mình.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

NOW ZONE/TƯ DUY HIỆN TẠI was originally published on Cafe Ku Búa