Những cuốn sách tài chính tôi thích nhấ

[Những cuốn sách tài chính tôi thích nhất] Có thể các bạn chưa nghe tới. Chứ tôi không hài lòng với những danh sách hiện tại. Kinh nghiệm tôi dạy cho thấy thấy những cuốn sau đây là tuyệt phẩm:

Hãy kể tên một cuốn sách tài chính/kinh tế/đầu tư bạn thích nhất?

1. Turtle trader
2. Trend following
3. Trade your way to financial freedom
4. Trading for a living
5. Trading in the zone
6. A random walk down wall street
7. Pit Bull
8. Rich trader poor trader
9. One good trade
10. How geniuses fail
11. Enron, the smartest guys in the room
12. Hedge hog

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Những cuốn sách tài chính tôi thích nhấ was originally published on Cafe Ku Búa