Nhiệm vụ của một người tài chính là gì?

[Nhiệm vụ của một người tài chính là gì?] Tôi xin nói về triết lý tài chính. Trước tiên, nếu bạn có lý tưởng nào đó thì điều đó rất tốt. Nhưng trong tài chính thì người làm tài chính chỉ có một nhiệm vụ, kiếm tiền. Cho dù đó là một trader, một người phân tích hay huy động vốn. Tìm kiếm lợi nhuận là nhiệm vụ tối cao duy nhất.
 
Đó nghĩa là, tuyệt đối không được đem cảm xúc và để nó ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng đây lại là sai lầm của đa số người, khi lý tưởng hoá một thứ không có cảm xúc.
 
Tài chính không có đảng phái, bè phái, lý tưởng, phe phái. Nó chỉ có lời và lỗ. Đồng tiền sẽ chạy tới nơi sinh lãi nhiều nhất.
 
1. Khi giá dầu giảm, bạn nên làm gì? Kiếm lợi nhuận.
2. Khi huy động vốn cho dự án, nhiệm vụ bạn là gì? Kiếm vốn và lợi nhuận.
3. Khi có bầu cử chính trị, bạn nên làm gì? Kiếm lợi nhuận.
4. Khi cổ phiếu rớt giá, bạn nên làm gì? Ăn theo bán khống kể kiếm lời.
 
Bạn có thể gọi là vô cảm hay ba phải, chẳng vấn đề gì cả. Đồng tiền chẳng quan tâm và người tham gia cũng chẳng bận tâm bạn nói gì. Vì tài chính chỉ có một nhiệm vụ và lý tưởng, kiếm tiền.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Nhiệm vụ của một người tài chính là gì? was originally published on Cafe Ku Búa