DỰ ĐOÁN LÀM GÌ – GIÁ CẢ LÀ TẤT CẢ

[DỰ ĐOÁN LÀM GÌ – GIÁ CẢ LÀ TẤT CẢ] Có một điều làm tôi thấy khó chịu và khó hiểu khi đọc những bình luận và phân tích. Tại sao các bạn lại đưa tập trung và nói những câu như:

1. Hôm nay biến động mạnh.
2. Hôm nay khối ngoại đổ vô.
3. Hôm nay ông A tuyên bố kia.
4. Hôm nay công ty B đã kia.
5. Theo dự báo, giá cả sẽ làm…..
7. Các chuyên gia đang nói này.
8. Thằng kia nói sóng lướt mạnh quá.

Tôi không hiểu. Tại sao các bạn lại tốn công vào những nhứ chẳng liên quan gì? Tất cả những gì cái bạn cần nhìn là Giá. Dẹp hết mấy cái nhận xét và tin tức kia. Chỉ nên nhớ và nhìn vào 4 cái điểm giá: 1) Điểm cao nhất ngày, 2) Điểm thấp nhất 3) Điểm mở và 4) Điểm đóng.

Tất những gì xảy ra trong ngày đều phản ánh trong 4 điểm đó. Tất cả những thứ còn lại đều là tiếng xì xào chẳng có ý nghĩa gì. Lần sau tôi hỏi, ví dụ, MWG hôm nay sao? Bạn chỉ cần nói giá mở, đóng, thấp và cao nhất ngày. Chấm hết.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

DỰ ĐOÁN LÀM GÌ – GIÁ CẢ LÀ TẤT CẢ was originally published on Cafe Ku Búa