ĐẶC KHU KINH TẾ – ĐỊNH NGHĨA

[ĐẶC KHU KINH TẾ – ĐỊNH NGHĨA] Tranh luận thấy nhiều người nhầm lẫn quá nên tôi hơi nản. Giờ đính chính. Đặc Khu Kinh Tế (Special Economic Zone) là một khu vực có chính sách ưu đãi về thuế, xuất nhập khẩu, đầu tư và tài chính. Sau đây là những thuật ngữ tương tự:

1. Free trade zones (FTZ) – Khu vực giao thương tự do.
2. Export processing zones (EPZ) – Khu vực xuất khẩu tự do.
3. Free zones/ Free economic zones (FZ/ FEZ) – Khu vực kinh tế tự do.
4. Industrial parks/ industrial estates (IE) – Khu công nghiệp.
5. Free ports. – Khu cảng.
6. Bonded logistics parks (BLP) – Khu vận chuyển.
7. Urban enterprise zones – Khu doanh nghiệp thành thị.

Nghĩa là từ lâu Việt Nam đã thực hiện mô hình Đặc Khu Kinh Tế ở cấp tỉnh mang tên Khu Công Nghiệp. Nhưng lần này Trung Ương lại hứng và muốn giành lấy phần ăn. Thay vì để tỉnh thực hiện, có cạnh tranh và dưới thẩm quyền, thì TW lại vượt chức năng.

Chỉ muốn đính chính lại định nghĩa để dễ nói chuyện hơn. Khu Công Nghiệp là Đặc Khu Kinh Tế. PS: Bọn TW để cấp tỉnh làm đi, chen vô làm gì.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

ĐẶC KHU KINH TẾ – ĐỊNH NGHĨA was originally published on Cafe Ku Búa