5 điều tôi đã học được từ chứng khoán

[5 điều tôi đã học được từ chứng khoán] Chia sẻ cho các bạn những bài học, trái nghịch với những gì truyền thông và sách vỡ nói:

1. Cho dù mô hình của bạn là gì đi nữa, xác suất dự đoán của bạn vẫn là 50%. Vì giá cả chỉ có thể đi lên hoặc xuống.
2. Tất cả những dụng cụ, indicators và mô hình dự đoán đều dựa trên giá cả. Nếu muốn dự đoán tốt nhất thì hãy nhìn vào giá cả, đừng dùng cái gì khác.
3. 10% là kế hoạch, 90% còn lại là làm theo kế hoạch đó. Nhưng cá rằng 90% người sẽ không làm theo.
4. Cách duy nhất để có hiệu suất hơn index trong dài hạn là sử dụng leverage (đòn bẩy).
5. Gần như tất cả những bài dự đoán trên báo chí là phịa hoặc vô nghĩa.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

5 điều tôi đã học được từ chứng khoán was originally published on Cafe Ku Búa