10 LỜI THỀ CỦA TRADER

[10 LỜI THỀ CỦA TRADER] Trước bảng giá thị trường, trước những năm tháng học hành và phân tích, trước màn hình máy tính và trước chủ nghĩa tư bản – tôi, một trader, người làm rung chuyển và biến động mọi thứ trong nền kinh tế xin tuyên thề:

1. Bảo vệ danh dự của thị trường tài chính và chủ nghĩa tư bản. Vì không có chủ nghĩa tư bản thì sẽ không có tôi.
2. Chấp nhận mọi rủi ro và không đổ lỗi cho ai, gánh hết trách nhiệm với danh dự.
3. Đầu tư và đâu cơ với công thức và phương pháp riêng do chính mình thiết lập.
4. Chuyên sâu vào vài thị trường để biết tất cả về nó.
5. Tuyệt đối không troll hay đùa giỡn với đồng tiền. Nó là đỉnh cao của nhân loại.
6. Luôn giới hạn mức lỗ mỗi trade ở mức 1-5%, tuyệt đối không hơn.
7. Khi giao dịch lỗ thì chấp nhận cắt lỗ, không suy nghĩ.
8. Làm theo kế hoạch và phương pháp thiết lập sẵn, không được sử dụng cảm tính.
9. Không được ngạo mạn và tự cao.
10. Luôn đọc sách, học hỏi và cải thiện bản thân.

Xin thề, xin thề, xin thề. À quên nữa, nhớ ủng hộ Thằng Xe Ôm Ku Búa $1/tháng để nó lấy tiền trả thưởng cho thành viên. Công lao nó gõ mệt chết mẹ mà không được gì. Xin thề.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

10 LỜI THỀ CỦA TRADER was originally published on Cafe Ku Búa