NGỤY BIỆN VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ – ỦNG HỘ HAY PHẢN ĐỐI

[NGỤY BIỆN VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ – ỦNG HỘ HAY PHẢN ĐỐI] Bình tĩnh, bình tĩnh, đặt tựa đề câu view thôi, hít thở thật sâu và mạnh trước khi đọc tiếp. Số là chạy xe ôm ế khách nên tôi lướt mạng, thấy những cuộc tranh luận đa chiều về Đặc Khu Kinh Tế (ĐKKT) của phe ủng hộ và phe phản đối. Phe ủng hộ thì nói cũng có phần đúng, phe phản đối nói cũng không sai. Vậy làm sao để kết thúc cuộc tranh cãi không hồi kết này?

Trước tiên như đã nói, tôi không ủng hộ ĐKKT vì những lý do sau:

1. ĐKKT tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ĐKKT. Tại sao lại có sự ưu đãi cho một số doanh nghiệp trong khi các doanh nghiệp khác thì lại không?
2. ĐKKT tạo ra lợi ích nhóm. Từ quan chức địa phương, nhà đầu cơ bất động sản và các doanh nghiệp cấu kết.
3. ĐKKT là mô hình lỗi thời, quy mô nhỏ, chỉ có lợi ở một khu nhất định và không thể nhân rộng.

NGỤY BIỆN CỦA PHE ỦNG HỘ – Những người ủng hộ việc lập ĐKKT nói không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Nhất là dưới cơ chế và tình hình chính trị hiện tại. Sau đây là những lý do của họ.

1. Lập ĐKKT là bước đệm để thay đổi thể chế – Lập ĐKKT để thí nghiệm mô hình cai trị độc lập rồi từ từ nhân rộng lên. Thay đổi thế chế kinh tế CNXH một lần một thì không ai dám làm, còn làm từ từ thì hoàn toàn có thể.
2. Lập ĐKKT để cho tất cả doanh nghiệp chứ không cho riêng ai – Có thể nhưng theo kinh nghiệm thì các doanh nghiệp Trung Quốc luôn được ưu đãi và bảo vệ một cách khó hiểu. Ví dụ điển hình là Formosa.

Tất cả những lý do để ủng hộ ĐKKT đều đúng, nhưng chỉ dưới những điều kiện sau:

1. Quốc gia đó có cơ chế dân chủ và chính quyền minh bạch.
2. Quốc gia đó có chính quyền không phân biệt và thiên vị doanh nghiệp nào. Song phẳng và công bằng với tất cả.
3. Quốc gia đó có hệ thống pháp lý rõ ràng, minh bạch và trong sạch.

Việc cho thuê đất (như 50 hay 99 năm) làm kìm nén đầu tư rất nhiều vì nó biến miếng đất thành tài sản giảm giá dần. Úc/Mỹ/Âu cũng cho sở hữu. Quan trọng là cách quản lý. Công ty nào làm bậy là đóng cửa và bị khóa tài khoản liền. Quan trọng nhất là người quản lý phải minh bạch chứ không phải thời hạn.

ĐKKT không có gì sai, không có gì xấu và cũng không có gì để lên án nếu nó được thực hiện bởi một chính quyền minh bạch. Còn nếu không thì chẳng có gì đảm bảo sự công bằng. Vậy Việt Nam chúng ta có đáp ứng được 3 điều kiện đó không? Tôi cho là không. Hiện tại thì chỉ là một sân chơi cho các lợi ích nhóm, được bảo vệ bởi quan chức và không phải chịu trách nhiệm khi gây thiệt hại.

THAY VÌ LÀM ĐẶC KHU – Có rất nhiều cách để phát triển kinh tế ở quy mô rộng thay vì chỉ thực hiện ở một phạm vi nhất định. Chính quyền có thể giảm thuế, công nhận tư hữu, dân chủ hóa và giảm thủ tục hành chính. Vậy tại sao không làm?

ĐỂ TỈNH THỰC HIỆN – Nhưng có một điều mà không ai đặt ra câu hỏi. Tại sao chính quyền trung ương phải làm ĐKKT? Nếu muốn thì hãy để cấp tỉnh thực hiện như đã làm với mô hình tương tự như Khu Công Nghiệp (KCN). Chính quyền cấp tỉnh hoàn toàn có thể tự thiết lập những cơ chế ưu đãi để thu hút vốn và biến mình thành một “Đặc Khu Độc Lập.”

Đó mới là chức năng của cấp tỉnh. Còn chức năng của Trung Ương là thiết lập chính sách chung chứ không phân biệt hay ưu đãi một vùng hay khu vực nào. Cho nên việc chính phủ Trung Ương thiết lập ĐKKT là hoàn toàn không có cơ sở và trái nghịch với chức năng chính quyền.

Cho nên lần sau, bạn nghe ai đó ủng hộ việc chính phủ trung ương lập Đặc Khu Kinh Tế thì hãy hỏi họ những câu sau:

1. Việt Nam mình có cơ chế dân chủ, có minh bạch, có liêm chính không?
2. Việt Nam có trừng phạt những doanh nghiệp gây thiệt hại và không bao che ai không?
3. Muốn phát triển kinh tế sao không công nhận tư hữu, giảm thuế, bớt hành chính, bớt quan liêu và chính quyền bớt can thiệp?
4. Và muốn lập các khu kinh tế thì sao không để chính quyền cấp tỉnh làm?

Nếu các bạn hỏi những câu trên thì tôi cá rằng họ sẽ im lặng vì không có câu trả lời hợp lý nào. Củng cố thêm rằng chẳng có lý do gì để thiết lập cái gọi là Đặc Khu Kinh Tế.

Ku Búa @ Viet Conservative 2.0

NGỤY BIỆN VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ – ỦNG HỘ HAY PHẢN ĐỐI was originally published on Cafe Ku Búa