THI TUYỂN SINH CẤP 3 – 5 LÝ DO ĐỂ BỎ

[THI TUYỂN SINH CẤP 3 – 5 LÝ DO ĐỂ BỎ] Mấy bạn cấp 2 mới thi xong kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Tôi không đồng ý với điều này và xin giải thích vì sao chúng ta nên bỏ nó.

1. Trước tiên phải nhìn thế giới rồi hỏi: “Bao nhiêu nước có kỳ thi tuyển sinh cấp 3?” Trừ các nước Châu Á thì tôi chẳng biết ở đâu nữa. Các nước Tây Phương chỉ thi và trường tuyển, còn lại thì không.
2. Thi cấp 3 gây áp lực không cần thiết lên các học sinh cấp 2. Tuổi 10-15 quá trẻ để gánh chịu những phiền hà này.
3. Thi cấp 3 kết quả là 98-99% thi sinh đều đậu. Vậy thi để làm gì? Thi là để sàn lọc ứng cử viên, để phân biệt điểm số. Nhưng nếu gần như tất cả học sinh cấp 2 đều đậu thì kỳ thi đó chẳng có ý nghĩa gì.
4. Thi cấp 3 gây tốn kem thời gian cho cả học sinh, giáo viên và nhà trường. Nếu các trường chuyên muốn tổ chức kỳ thi để tuyển sinh thì tự tổ chức, học sinh nào muốn thì cứ thi, còn lại thì không.
5. Và trên hết, thi cấp 3 làm cho học sinh và giáo viên tập trung vào thành tích ảo, kiểu nhồi nhét, chứ không phải vì chất lượng giáo dục. Các em ấy còn nhỏ, thầy cô tha cho mấy em đó đi chứ.
Còn nhiều lý do nữa. Tôi cực kỳ ghét và phản đối kỳ thi cấp 3 vô ích này. Hãy thả các em học sinh về với tuổi trẻ, để họ có thời gian vui chơi và tìm hiểu sở thích của mình. Việc gây áp lực không cần thiết chỉ sinh ra một thế hệ thanh niên cù lần và ngu dần. Đã tới lúc bỏ kỳ thi cấp 3.
Ku Búa @ Viet Conservative 2.0

THI TUYỂN SINH CẤP 3 – 5 LÝ DO ĐỂ BỎ was originally published on Cafe Ku Búa