PHÁ THAI – LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG

[PHÁ THAI – LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG] Vấn đề này gây nhiều tranh cãi, riêng tôi thì đã nói rất nhiều. Giờ có hai phe: chống phá thai và ủng hộ phá thai. Giờ bỏ qua việc ai đúng ai sai. Ở đây tôi xin đưa ra những giải pháp để hạn chế phá thai và bảo vệ sự sống.

Trước tiên, bạn không thể nào cấm người ta phá thai được. Vì bạn cấm thì người ta muốn thì vẫn sẽ làm. Ở Ireland trước khi được hợp pháp hóa thì các người mẹ phải ra nước ngoài để thực hiện. Còn ở Viêt Nam hay những nước đang phát triển như Phillipines thì người ta đi vào những trung tâm không giấy phép. Hậu quả là sức khỏe và mạng sống của cả người con và mẹ bị đe dọa.
Chúng ta chỉ có thể khuyến khích người khác hạn chế phá thai và sinh con bằng cách tạo ra những cơ chế phúc lợi. Đó là những giải pháp như sau:
1. Cấp tiền nuôi trẻ em dị tật suốt đời. Từ thiện không đủ, phải là ở cấp chính phủ quốc gia. Điều này giảm gánh nặng tài chính cho người mẹ.
2. Thành lập trung tâm nuôi trẻ dị tật. Chính phủ phải cấp và chi trả song song với các tổ chức tư nhân. Nếu người mẹ biết con bị dị tật và không thể hoặc không muốn nuôi, họ có thể đưa con vào các trung tâm này. Không có lý do gì để phá thai nữa.
3. Thành lập và thực hiện luật cấp tiền nuôi con. Nếu người đàn ông sau khi quan hệ rồi từ bỏ trách nhiệm làm cha, tòa án sẽ ép người cha cấp tiền nuôi con cho người mẹ. Tiền sẽ được từ trực tiếp từ tài khoản.
4. Và cuối cùng, giáo dục về an toàn XXX và giới tính. Đừng để người trẻ tự tìm hiểu rồi gánh hậu quả.
Bạn không thể cấm phá thai, đó là phi thực tế. Cũng không thể lên án phá thai trong khi không có cơ chế hỗ trợ. Con người hành động dựa theo động cơ. Không có sự hỗ trợ hợp lý thì họ sẽ không làm. Đó là cách bạn hạn chế phá thai và bảo vệ sự sống.
Ku Búa @ Viet Conservative 2.0

PHÁ THAI – LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG was originally published on Cafe Ku Búa