CHXHCNVN VS PALESTINE

[CHXHCNVN VS PALESTINE] Ở Trung Đông, Việt Nam có một người anh em kết nghĩa, đó chính là nhà nước Palestine. Cả hai có nhiều điểm tương đồng, để coi đó là gì nha.

1. CHXHCNVN có chính quyền ăn cướp. Palestine có chính quyền tự phát.
2. CHXHCNVN theo CNXH, thờ lãnh tụ. Palestine theo HG, thờ lãnh tụ.
3. CHXHCNVN có chính quyền thối nát. Palestine có chính phủ tham nhũng.
4. CHXHCNVN có dân bị làm ngu. Palestine có dân bị làm cù lần.
5. CHXHCNVN ăn viện trợ. Palestine sống nhờ viện trợ.
6. CHXHCNVN tồn tại trên sự tuyên truyền. Palestine tồn tại trên sự giả dối.
Trên hết, cả hai đều là nước nghèo, và GATO với các nước văn minh. Hai anh em này coi bộ chơi với nhau rất hợp.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CHXHCNVN VS PALESTINE was originally published on Cafe Ku Búa