4 LÝ DO ĐỂ YÊU KU BÚA

[4 LÝ DO ĐỂ YÊU KU BÚA] Sau hơn 3 tuần bị giam cầm và report, thằng xe ôm nghèo này đã trở lại. Tôi không hiểu tại sao nhiều bạn lại chơi ác với tôi. Trong khi Ku Búa đáng yêu gần chết. Để tôi đưa ra 4 lý do để các bạn yêu tôi:

1. Ku Búa yêu tự do, yêu chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do.
2. Ku Búa bênh mấy bạn vô thần từ mấy bài ngu không thể tả của đám hữu thần. Nghe nhức cả não. Càng giảng người ta càng ghét mà khoái giảng. Có lòng tự trọng chút đi mấy ông nội.
3. Ku Búa yêu và bênh gái Bắc Kỳ. CNXH mới là vấn đề chứ không có vùng miền gì ở đây. Nếu Nam Kỳ bị nhiễm CNXH thì cũng y chang. Chẳng hiểu sao nhiều bạn lại chửi liên tục. Mấy đứa Nam Kỳ chửi đỏng, tao khinh, nhất là cái thằng “Người Nam Kỳ” gì đó hay chửi Bắc Kỳ liên tục kiểu loser xàm.
4. Ku Búa có cái nhìn và văn phong vô cùng đặc biệt. Nhiều người thử copy mà vẫn không làm theo được. Đã nói là đừng copy mà.

Đó, mấy bạn nhớ Ku Búa không, chứ đi 3 tuần mà tôi nhớ mấy bạn gần chết. Nhất là mấy em gái Bắc Kỳ. Anh đã trở lại.

PS: trang Cafe Ku Búa cuối tháng mới được mở khóa, ai muốn đọc thì vô VCCL 2 hay blog.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

4 LÝ DO ĐỂ YÊU KU BÚA was originally published on Cafe Ku Búa